Verslag bestuursvergadering 14 maart 2023

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Vanessa Lappenschaar, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk

Afwezig: Ronald Grooters, Sanne Prinsen

Opening

19.30 – 20.15 uur Henk Leever: mobiliseren vrijwilligers

Henk Leever is aanwezig tijdens het inloop halfuurtje. Henk geeft aan dat hij ziet dat het werven van vrijwilligers in Haarlo steeds moeizamer gaat. Hij vraagt hierbij onze hulp. Zijn idee is om alle vrijwilligers te bundelen tot 1 groep. Zodat we straks allemaal bundelingen hebben: 1 sportvereniging, 1 cultuurvereniging en 1 vrijwilligersgroep. Om tot een verzameling vrijwilligers te komen is het volgens Henk nodig om eerst te kijken welke vrijwilligers er nodig zijn en vanuit daar een plan te maken. BerkellandDoet heeft voorbeelden en ideeën over hoe je het beste nieuwe vrijwilligers kunt werven, deze nieuwsbrief heeft Henk ons toegestuurd. Het lijkt ons goed om een aparte werkgroep op te richten die dit idee verder uitrolt. We zetten dit punt op onze actielijst. 

Notulen 28 februari 2023

Notulen is doorgenomen en akkoord. Vanessa plaatst notulen online.

Ingekomen stukken

  • Mails Jan Lubben over het Ommetje: Jan Lubben heeft ons een mail gestuurd dat afspraken die destijds zijn gemaakt, schriftelijk niet terug te vinden zijn. Ons voorstel is om in gesprek te gaan met de groep Ommetje om nieuwe afspraken te maken met Jannie (Ommetje), gemeente en Haarlo’s Belang. 
  • Gerard Eppink heeft een offerte voor een nieuwe strimmer doorgestuurd naar Jan Lubben. Jan Lubben geeft aan dat de aanschaf wordt gefinancierd door de gemeente. De strimmer wordt gebruikt voor het onderhoud aan het Ommetje. 
  • We hebben een notulen ontvangen van de kleine kernen overleg ter informatie.
  • We hebben een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst over de omgevingsvisie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door gemeente Berkelland. Hans meldt zich aan voor deze informatiebijeenkomst.

Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst is doorgenomen.

Paasvuur

We doen er alles aan om het paasvuur door te laten gaan. De stikstofberekening is door Anke Veens namens het Haarlo’s Belang ingediend. Het is nu wachten op groen licht vanuit de gemeente.

Aanvang van het paasvuur dit jaar is 20.15 uur. De tijden van de houtbrengdagen zijn van 10.00 tot 15.00 uur. Wanneer onze vergunningaanvraag goedgekeurd is, zullen we dit kenbaar maken op onze website en social media. Ook zullen we posters ophangen. 

Ledenvergadering 2023

We hebben de agenda voor de ledenvergadering samengesteld. De agenda wordt binnenkort geplaatst op onze website. Ook zullen de uitnodigingen via de buurtleiders worden verspreid. In het kader van duurzaamheid, kiezen we er dit jaar voor om de agenda niet meer via de post te verspreiden. Alleen digitaal. We vragen dorpsgenoten dan ook om elkaar zoveel mogelijk om de hoogte te brengen van de ledenvergadering. 

Rondvraag/ Mededelingen

  • We hebben de vraag gekregen of we weten of er mogelijke plannen zijn voor de uitbreiding van de opvanglocatie (Burgers Inn). Wij zijn hiervan niet op de hoogte. Martijn heeft geprobeerd contact op te nemen met de locatiemanager. Maar deze persoon is helaas op dit moment met vakantie. Martijn probeert het volgende week nog een keer. 

Sluiting

Volgende vergadering is dinsdag 4 april om 19.30 uur