Verslag ledenvergadering april

Aanwezig: Anne Prinsen, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk 

Aanwezig leden: Henny Grooters, Gerrit Fokkers, Arjan Prinsen, Lisanne Prinsen, Alie Prinsen, Johan Egbers, Marcel Lankwarden, Gerrit Maatman, Henk Pardijs, Jos Scharenborg, Ans Lappenschaar, Silvia Eppink, Sonja Stiuissen, Dinie Prinsen, Dinand Prinsen, Dinant Mergerink, Jannie Nijhuis, Joke Mali, Henk Leever, Silvia Prinsen, Niels Fokkers, Gerrit Grooters, Dick van de Belt. 

1. Opening 

Ronald opent de vergadering. Er volgt een voorstelronde van het bestuur.

2. Verslag ledenvergadering 2022 

Verslag is akkoord.

3. Financieel verslag

1. Verslag penningmeester 

Henny leest verslag voor. Financieel verslag is akkoord.

2. Kascommissie (Dinant Mengerink en Lisanne Prinsen) 

Kascommissie is akkoord. 

3. Benoeming kascommissie 

Ons voorstel is om de huidige leden van de kascommissie dit jaar nog aan te houden en volgend jaar een nieuwe kascommissie samen te stellen. De aanwezige leden gaan akkoord.

4. Vaststelling contributie 2023

Leden zijn akkoord met de contributie van 5 euro per jaar. 

5. Lopende projecten 

Speeltuin De Pas: Dit project loopt nog steeds. We hebben meerdere gesprekken met de gemeente gevoerd. In het begin ging het moeizaam om het financieel rond te krijgen. Inmiddels is er toezegging voor de financiën. Volgende stap is om een ontwerp te maken. Dit ontwerp wordt eerst met de buurt De Pas gedeeld. De buurt krijgt dan de gelegenheid om feedback te geven. Daarna zal het ontwerp ter informatie worden gedeeld met de rest van de inwoners. 

Groenvoorziening: Dit project loopt nog steeds. Ook hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer en de gemeente. Op dit moment wordt een eerste ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt gedeeld met de inwoners van Haarlo. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd.

Playcourt: Het project Playcourt is zo goed als klaar. 24 juni wordt het veldje officieel geopend. Er zal nog in samenwerking met Sportfederatie gekeken worden hoe dit veldje kan worden ingericht: wie kan wanneer het Playcourt gebruiken. 

6. Mogelijkheden voor een omnivereniging (door Henk Leever) 

Voor de subsidie die verkregen is voor de Playcourt was een eis om te kijken of we in Haarlo kunnen komen tot 1 omnivereniging. Dit is een van de redenen geweest dat Henk het project Omnivereniging is gestart. Onderzoek loopt momenteel nog en er is contact geweest met verschillende verenigingen. Ook is gekeken naar hoe andere dorpen dit doen. Een voordeel van 1 omni-vereniging is dat je ook maar 1 bestuur nodig hebt voor verschillende verenigingen. 

In augustus wordt het onderzoek opgeleverd. Verenigingen die zich willen aansluiten tot een gezamenlijke vereniging of meer informatie hierover willen, kunnen contact opnemen met Henk Leever. Haarlo’s Belang plaatst hierover een berichtje op de website. De informatie wordt door Henk Leever aangeleverd op de mail.

7. Leefbaarheid en saamhorigheid vergroten 

Haarlo’s Belang vindt het belangrijk om nieuwe initiatieven in Haarlo te ondersteunen en te facilitairen. Heb je mooie ideeën? Meld je dan bij het Haarlo’s Belang. Dan kunnen wij je helpen bij het verkrijgen van subsidie of het verspreiden van informatie via onze kanalen. Er is onlangs een app gestart in Haarlo vanuit de jaarvergadering van Het Zomerfeest Haarlo. Alle buurtleiders en verenigingen zitten in deze app. Haarlo’s Belang kan informatie verspreiden in deze groepsapp. 

Henk Leever: Met nog drie anderen ben ik actief bij de Kluntjespot. We zouden heel graag openstellingen houden. Maar met zijn vieren is dit niet te doen. Een van de dingen die we merken is dat we niet aan vrijwilligers komen. Daarom hebben we contact gezocht met het Haarlo’s Belang. Om te kijken hoe we dit breder kunnen dragen. Vanuit de gemeente is er onderzoek gedaan naar het werven van vrijwilligers. De gemeente heeft naar aanleiding van dit onderzoek een aantal tips opgesteld. Deze tips kunnen we gebruiken voor het werven van nieuwe vrijwilligers. 

Om het dorp leefbaar te houden, hebben we ook vrijwilligers nodig. Zijn er mensen die af en toe vrijwilligerswerk willen doen? Zonder verplichting en geheel vrijblijvend, meld je dan bij het Haarlo’s Belang. 

8. Rondvraag 

 • Gerrit Fokkers → Buurtbus: Vrijwilligers rijden de buurtbus. Maar ze kunnen nog wel wat chauffeurs gebruiken. De vraag is of we hiervoor een oproepje kunnen doen. Antwoord: Haarlo’s Belang kan een berichtje op de website hierover plaatsen. Gerrit Fokkers dient hiervoor zelf via de mail informatie aan te leveren. Dan kunnen we deze vraag uitzetten.
 • Jannie Nijhuis → Voor het Ommetje Haarlo zoeken we vrijwilligers die 1 keer in de twee maanden het onderhoud van het Ommetje willen doen. We plannen dit onderhoud samen met de vrijwilligers van Ommetje Haarlo in. Wie zou willen helpen, kan een berichtje doen naar het Haarlo’s Belang.
 • Gerrit Fokkers → De jeugd, tot een jaar of 17/18, hebben in Haarlo niet veel. Kunnen we iets realiseren voor deze groep? Antwoord: Mochten deze groep jongeren hier behoefte aan hebben, kunnen ze contact opnemen met Haarlo’s Belang.
 • Arjan Prinsen → Is dorpsvisie al bijgewerkt? Antwoord: Nee, door de corona is dit on hold gezet. Wordt op korte termijn opgepakt. Henk Leever vult aan: Ik denk dat we moeten kopiëren en plakken van andere kleine kernen. Kijken welke basisvoorzieningen van belang zijn voor de leefbaarheid van het dorp.
 • Arjan Prinsen → Wat is de status van de werkgroepen? Antwoord: Op dit moment hebben we twee actieve werkgroepen. Dat is woningbouw en duurzaamheid. Project woningbouw loopt, maar zit vast bij de projectontwikkelaar.
 • Dinant Mengerink → We missen volgens mij een bepaalde doelgroep aan vrijwilligers. Dit zijn de mensen tussen 30-40 jaar oud.
 • Dinant Mengerink → Door wie worden nieuwsberichten op Haarlo’s Belang website bekeken? Antwoord: Op dit moment is hier geen overzicht van. Haarlo’s Belang kijkt dit na.
 • Dinant Mengerink → Hoe staat het met het project ‘Beeldscherm Kulturhus’ dat in de vorige ledenvergadering is genoemd? Antwoord: Dit project is na de ledenvergadering met de initiatiefnemer opgepakt. De mogelijkheden zijn onderzocht en we moeten nu gaan kijken hoe de informatie kunnen ophalen bij verschillende verenigingen. We zijn hiervoor op zoek naar een vrijwilliger die zich hierover verantwoordelijk wil maken.
 • Arjan Prinsen → Is het een idee om te starten met een soort papieren nieuwsbrief met al het nieuws en activiteiten. Op 1 A4’tje. Antwoord: We nemen dit mee in onze volgende vergadering.
 • Silvia Prinsen → Hoe zit het met de glasbak? Antwoord: De gemeente heeft gesprek gehad met Kulturhus. Dick van de Belt geeft aan dat er overleg is geweest met de gemeente. Afvalbak en kledingcontainer komen op het hoekje naast de jeu-de-boulesbaan. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de container wordt geplaatst. We zullen dit in onze volgende vergadering nogmaals navragen bij de gemeente.
 • Silvia Prinsen → Is er al meer informatie over Prinsenhof? Antwoord: Op dit moment hebben we geen update over dit plan. Er is een plan ingediend, het is wachten op reactie van de gemeente.
 • Henk Pardijs → Wat is de status van de zendmast? Antwoord: De gemeente heeft eind december groen licht gekregen voor het plaatsen van de KPN mast. De gemeente heeft nog niet duidelijk wanneer de zendmast wordt geplaatst. Het bankje op de picknickplaats aan de Dennenweg is weggehaald door de gemeente. Waarschijnlijk om plaats te maken voor de zendmast. We zullen dit navragen en ook vragen of ze het bankje ergens anders in Haarlo kunnen plaatsen.
 • Dini Prinsen → Loopt het bij de gemeente zo moeizaam? Antwoord: Ja, we merken dat projecten niet snel worden opgepakt. Kleine kernen lopen tegen hetzelfde probleem aan. We proberen daarom ook de samenwerking met elkaar op te zoeken.
 • Gerrit Maatman → De snelheid aan de Willem Sluyterweg is aanzienlijk hoger geworden. Antwoord: Sinds de nieuwe N18 is er meer sluipverkeer in Haarlo. Er is een snelheidsmeting gedaan op de Scholtenweg. We zullen bij onze contactpersoon voorleggen om ook een meting te doen aan de Willemsluyterweg.
 • Joke Mali → Is het een idee om nieuwe inwoners een informatieboekje te geven? Antwoord: Nieuwe inwoners krijgen een kaartje in de brievenbus. We gaan kijken of we dit gaan uitbreiden met een informatieboekje.
 • Joke Mali → Wie organiseert de reanimatiecursus? Antwoord: Luud van Eck organiseert dit namens het Haarlo’s Belang. Heb je behoefte om een reanimatiecursus te volgen? Dan kun je je aanmelden bij ons.

Sluiting

Ronald sluit vergadering om 21.47 uur.