Nieuwe secretaris

Dorpsgenoten, In recente berichtgeving is het jullie wellicht al opgevallen dat Haarlo’s Belang een nieuwe secretaris heeft gekregen. Ondergetekende neemt na 4,5 jaar (waarvan 2,5 jaar als secretaris) afscheid in verband met een verhuizing naar andere oorden. Anne Prinsen heeft het stokje inmiddels overgenomen. Over het algemeen heb ik me…

Lees meer …

Behoudt Haarlo een paasvuur?

Dorpsgenoten, De gemeente Berkelland heeft aangegeven het aantal paasvuren drastisch te verminderen. Daarbij wordt de regelgeving behoorlijk aangescherpt. Praktisch gezien is het daardoor niet langer mogelijk om het paasvuur op de vertrouwde plek aan de Borculoseweg te ontsteken. Om een paasvuur in Haarlo te behouden moeten we op zoek naar…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 19 november 2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Ronald Grooters, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia. Afwezig: Erik Bergsma, Jan te Luggenhorst Bespreekpunten met Jan Lubben: De status rondom de antennemast is ongewijzigd. Er wordt nog steeds gewacht op een oproep van de rechtbank. In relatie tot het sluipverkeer is een…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 15 oktober 2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia. Afwezig: Erik Bergsma Inloop-halfuur: Ronald Olthof is aangeschoven om zijn “Visie op Groen” met ons te delen. Zijn voorstel is om Haarlo méér door bos te laten omgeven dan nu het geval…

Lees meer …

Persbericht over woonbehoefte en woningsplitsing 10 oktober 2019

Dorpsgenoten, Namens de gemeente Berkelland delen wij hieronder informatie over de onderwerpen woonbehoefte, dubbele bewoning en woningsplitsing. Met vriendelijke groeten, Bestuur Haarlo’s Belang. Invulling woonbehoefte Het college van Berkelland wil snel inspelen op de woonbehoefte in Berkelland. Aan de raad wordt gevraagd om op 12 november de kwalitatieve toetsingscriteria voor…

Lees meer …