Verslag gesprek gemeente Berkelland en Dostal over herinrichting op 28 januari 2016

Dorpsgenoten, Donderdag 28 januari 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Berkelland en de aannemer over de herinrichting van de kom van Haarlo. Punten die doorgenomen zijn: Werkzaamheden in Willem Sluyterweg en Voshaarweg waren voor Berkelland en Dostal ook een verrassing. Nutsbedrijven zijn niet verplicht dit aan de gemeente te melden maar…

Lees meer …

Mobiel Gedeeld = sociaal auto rijden

Dorpsgenoten, De DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) heeft een mooie pilot gestart; namelijk “Mobiel Gedeeld”. Dit kan heel veel betekenen voor een plattelandsdorp. ‘Sociaal auto delen’ is een systeem waarbij een aantal auto’s geplaatst wordt in kleine kernen in de Achterhoek die door ingeschreven gebruikers kunnen worden gedeeld. De voordelen…

Lees meer …

Inloop halfuur

Leden van Haarlo’s Belang, Het bestuur van Haarlo’s Belang wil graag ‘feeling’ houden met de leden binnen en buiten de bebouwde kom van Haarlo om zo goed mogelijk de belangen te kunnen behartigen. Wij zijn van plan om een inloop halfuur in te voeren voor leden die een probleem of…

Lees meer …

Voorspoedig 2016

Hallo bezoeker, Sinds eind november 2015 hebben we als Haarlo’s Belang de beschikking over deze website en een Facebook-pagina om onze leden te informeren. Naast de website en de Facebook-pagina blijven we u uiteraard informeren via “Kontakt”. We zijn op dit moment nog in de verkennende fase met het inrichten…

Lees meer …

Glasvezel in het buitengebied

Dorpsgenoten, De gemeenteraad van de gemeente Berkelland heeft op 8 december 2015 ingestemd met een lening aan CIF en daarmee is de realisatie van glasvezel in het buitengebied een stap dichterbij gekomen. Tijdens de info avond voor dorpsbelangenorganisaties zijn door de gemeente en de CIF de plannen toegelicht. Deze informatie…

Lees meer …