Hand-in-hand voor Glasvezel Berkelland

Dorpsgenoten, Er zijn inmiddels diverse informatieavonden geweest, waarvan Haarlo’s Belang er onlangs één heeft georganiseerd. De opkomst was aan de krappe kant maar mogelijk zijn velen van u al overtuigd van het nut van glasvezel. Met name voor de uitzonderingsgevallen zijn wat openingen geschapen. Mocht u nog vragen hebben dan…

Lees meer …

Informatie-avond Glasvezel buitenaf

Dorpsgenoten, Op maandag 20 juni organiseren wij een informatie-avond voor het project “Glasvezel buitenaf”. Bewoners in het buitengebied ontvangen daarvoor komende week een uitnodigingsbrief. Uiteraard verwelkom wij iedereen die behoefte heeft aan extra informatie over de uitrol van glasvezel. Aangezien de uitrol pas doorgaat bij een minimale deelname van 50% willen wij…

Lees meer …

Dekking van het mobiele netwerk

Dorpsgenoten, Wij proberen ons hard te maken voor een betere mobiele bereikbaarheid in Haarlo. Algemeen bekend is dat de dekking van het mobiele netwerk op veel plekken nogal tekortschiet. Het éne netwerk is wat beter dan het ander maar niet iedereen kan zomaar een andere aanbieder kiezen (vanwege bijvoorbeeld een…

Lees meer …