Kernpunten verslag bestuursvergadering 29 oktober 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma Afwezig zonder kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is vanavond verhinderd. Afgelopen vrijdag heeft hij e.e.a. telefonisch doorgenomen met Peter Visser. Jan Lubben zal zijn collega’s vragen om…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 24 september 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben vertelt over “Mogelijkheden procesondersteuning bij samenwerking in de kern”. In Gelselaar spelen soortgelijke processen als in Haarlo. Denk aan de inzet van “Scholder…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 28 augustus 2018

Aanwezig:  Jan te Luggenhorst, Annie Ligtenbarg, Gerrit Dekker, Erik Bergsma Afwezig met kennisgeving: Peter Visser, Bertie ten Bras, Tineke Wantia Opening I.v.m. de afwezigheid van Bertie ten Bras opent Jan te Luggenhorst deze bestuursvergadering. Erik Bergsma zal het verslag verzorgen. Notulen 9 juli 2018 Het verslag wordt goedgekeurd. Aanvullende toelichting/opmerkingen:…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 14 mei 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Annie Ligtenbarg, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser. Bespreekpunten met de gemeente (Jan Lubben) Glasvezelkast Overbekkingsweg Haarlo’s Belang betreurt dat de glasvezelkast op zo’n opvallende plek staat. De kast is nogal wit en de koeling is soms duidelijk hoorbaar. Jammer…

Lees meer …