Kernpunten verslag bestuursvergadering 25 september 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Pieter Zieverink Afwezig zonder kennisgeving: Tineke Wantia Voorafgaand aan de bestuursvergadering worden specifieke punten besproken met Jan Lubben van de gemeente Berkelland. Ook zijn collega Heleen Huiskamp is aanwezig om ons wat over…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 10 juli 2017

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Annie Ligtenbarg, Jan te Luggenhorst, Henk Prinsen, en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Pieter Zieverink Later met kennisgeving: Tineke Wantia Opening Bertie opent de vergadering en vertelt dat het met Pieter naar omstandigheden heel aardig gaat. Goed nieuws dus. Volgens het rooster van aftreden zullen Henk…

Lees meer …