Verslag bestuursvergadering 26 en 27 sept 2023

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen,  Hans van Baardwijk

Opening

Voorzitter Ronald opent de vergadering.

Inloophalfuurtje 

19.30 uur – Jan Lubben en Ramon ter Harmsel.

Ramon is vanavond aanwezig om de resultaten van de meting aan de Scholtenweg te bespreken. De volgende punten zijn besproken:

Snelheid verkeer Haarlo

 • Er zijn twee snelheidsmeters in Haarlo neergezet. Aan de Borculoseweg en de Scholteweg. Er wordt geen data opgeslagen. Dit kan niet met de software dat in de kasten zit. De snelheidsmeters zijn puur bewustwording en signalering voor automobilisten.
 • We hebben als bestuur nogmaals onze zorgen geuit betreft de verkeerbewegingen en snelheid binnen Haarlo. Om de snelheid in de Willem Sluyterweg en Voshaarweg te verminderen hebben we geopperd om eventuele oplossingen hiervoor mee te nemen in het plan Groenvoorziening. Gemeente neemt dit intern mee in het ontwikkelen van het plan. 
 • Jan Lubben geeft aan dat er eventueel een actie kan worden uitgezet in de vorm van stickers. Deze stickers kunnen omwonenden dan op containers plakken. Zodat er meer bewustwording komt van te hard rijden. De stickers worden vergoed door de gemeente.
 • VVN Eibergen kan eventueel ook iets betekenen.

Plan Prinsenhof

 • Er is nog geen plan ingediend bij de gemeente. Gemeente heeft nog niet alle stukken binnen. Hans Frank (coördinator) gaat volgende week mensen benaderen binnen de gemeente om te bekijken welke stukken nog binnen moet komen om het volledige plan te starten. Als het plan helemaal is ingediend kan de procedure starten. Hierbij gaat het om de procedure ‘wijzigen bestemmingsplan’. Het plan wordt dan ter inzage tentoongesteld bij de gemeente. Inwoners en omwonenden kunnen vanaf dat moment eventueel bezwaar maken. Jan Lubben geeft aan dat je zeker wel een jaar mag rekenen voor zo’n procedure. 
 • Wanneer het een en ander ter inzage ligt bij de gemeente, plaatst Haarlo’s Belang hierover een bericht op de website. 

Zendmast:

 • Er is nog steeds niks gewijzigd aan de situatie van de zendmast. Jan Lubben geeft aan dat het wachten is op bericht wanneer de mast geplaatst mag worden. Dit ligt bij de provider en heeft de gemeente geen invloed op. 

Groenvoorziening Haarlo:

 • Frustratie momenteel bij Haarlo’s Belang dat er geen goede communicatie is en dat er nu al geluiden rondgaan dat pas november – december de bakken komen. Terwijl oktober – november is afgesproken. Jan Lubben geeft duidelijk aan dat dit ook dan een probleem is van de gemeente en gaat hier intern achteraan.

Ommetje Haarlo:

 • Het materiaal om de vlonder te herstellen loopt. Er is contact geweest tussen Jan Lubben en Gerard Eppink. De eerste nota’s hiervoor zijn ingediend.
 • Bosmaaier is aangeschaft door het Kulturhus en is voor meerder doeleinden te gebruiken.

Speeltuin de Pas:

 • Jan Lubben gaat vragen bij Harry om een planning te overhandigen aan de werkgroep wanneer nu alles geregeld wordt, omdat hierin ook geen communicatie is. Volgens Jan Lubben komen in oktober de toestellen.

Jan Lubben stopt als contactpersoon

 • Jan Lubben heeft medegedeeld dat hij gaat stoppen als contactpersoon en gaat een nieuwe functie krijgen als contactpersoon voor duurzaamheid. Ons nieuwe contactpersoon wordt Jeanine Ebbers. Zij zal bij de volgende keer aanwezig om kennis te maken.

Opening 

Fairybell aanschaf
We hebben een Fairybell van 6 meter, zwarte knop incl. vlaggenmast aangeschaft. Dit hebben we gekocht van de donatie die we destijds hebben gekregen van de muziekvereniging De Eendracht (muziekbingo). Ronald en Hans zullen verder uitzoeken hoe het zit met het plaatsen van de boom. Wordt vervolgd. Het idee is om de boom op de grote parkeerplaats van Prinsen te plaatsen. 

Actielijst

 • Folders Ommetje Haarlo: Zijn besteld en liggen bij Prinsen. 

School

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek met Bert Izaks en Co van Schaik van Oponoa, de overkoepelende organisatie van De Voshaar, lijkt het ons goed om ook kennis te maken met de directrice van de school. Voor de leefbaarheid en het behoud van de school. Vanessa en Anne pakken dit op. 

Website

We willen graag de website vernieuwen, zodat we ook een platform kunnen bieden waarbij vraag en aanbod van o.a. vrijwilligers inzichtelijk wordt.

Financiering Playcourt

Projectgroep Playcourt verwacht begin januari 2024 ons terug te hebben betaald. 

Project Oekraïense opvang

Hans en Ronald hebben op korte termijn een gesprek met onze contactpersoon van de vluchtelingenopvang. Zodat we informatie kunnen ophalen. 

Sinterklaas 

We zullen ook dit jaar het sinterklaasfeest organiseren in Haarlo. Sanne en Vanessa pakken dit op. Ronald stuurt het draaiboek door naar beide. 

Rondvraag

 • AED van het Haarlo’s Belang hangt bij de schuur van Prinsen. Deze moet weg zodra er gebouwd wordt. Kulturhus zou deze AED over kunnen nemen. Ronald neemt hierover contact op met bestuur van het Kulturhus.

Volgende vergadering

Dinsdag 24 oktober om 19.30 uur. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.