Verslag overleg Kleine Kernen Berkelland 10 januari 2019

Aanwezig: afgevaardigden van: RVO Beltrum, Geesterens Belang, Gelselaars Belang, Haarlo’s Belang, Noordijks Belang, Belangenvereniging Rekken, Gemeenschap Rietmolen en Gemeente Berkelland Opening Voorzitter Bertie ten Bras van Haarlo’s Belang opent de vergadering en heet iedereen welkom in het mooie Haarlo. Een kort voorstelrondje volgt. Mededelingen Geen mededelingen. Wel wordt de agenda…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 29 oktober 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma Afwezig zonder kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is vanavond verhinderd. Afgelopen vrijdag heeft hij e.e.a. telefonisch doorgenomen met Peter Visser. Jan Lubben zal zijn collega’s vragen om…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 24 september 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben vertelt over “Mogelijkheden procesondersteuning bij samenwerking in de kern”. In Gelselaar spelen soortgelijke processen als in Haarlo. Denk aan de inzet van “Scholder…

Lees meer …

Reactie op besluit omgevingsvergunning antennemast 22 augustus 2018

Dorpsgenoten, In reactie op de besluitvorming inzake het aanvraagtraject voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de antennemast heeft het bestuur van Haarlo’s Belang in bijgaande brief naast haar positieve boodschap ook haar onbehagen over de algehele procesgang geuit richting de gemeente Berkelland. Met vriendelijke groeten, Bestuur Haarlo’s Belang.

Lees meer …