Omgevingsvergunning antennemast Haarlo 10 april 2019

Dorpsgenoten, Enkele dagen geleden ontving Haarlo’s Belang informatie van de gemeente Berkelland over de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de antennemast aan de Dennenweg. Onderstaande informatie is ook gepubliceerd op de website van de gemeente Berkelland onder “besluitenlijst college 19 maart 2019“. Een samenvatting: “Op 17 juli 2018 is een…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 25 maart 2019

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Tineke Wantia en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Jan te Luggenhorst Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is voor deze vergadering verhinderd. Er is wel telefonisch contact geweest. Onze vraag over de formele besluitvorming over het vrachtwagenverbod op de Wolinkweg is voorgelegd…

Lees meer …

Verslag overleg Kleine Kernen Berkelland 10 januari 2019

Aanwezig: afgevaardigden van: RVO Beltrum, Geesterens Belang, Gelselaars Belang, Haarlo’s Belang, Noordijks Belang, Belangenvereniging Rekken, Gemeenschap Rietmolen en Gemeente Berkelland Opening Voorzitter Bertie ten Bras van Haarlo’s Belang opent de vergadering en heet iedereen welkom in het mooie Haarlo. Een kort voorstelrondje volgt. Mededelingen Geen mededelingen. Wel wordt de agenda…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 29 oktober 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma Afwezig zonder kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is vanavond verhinderd. Afgelopen vrijdag heeft hij e.e.a. telefonisch doorgenomen met Peter Visser. Jan Lubben zal zijn collega’s vragen om…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 24 september 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben vertelt over “Mogelijkheden procesondersteuning bij samenwerking in de kern”. In Gelselaar spelen soortgelijke processen als in Haarlo. Denk aan de inzet van “Scholder…

Lees meer …

Reactie op besluit omgevingsvergunning antennemast 22 augustus 2018

Dorpsgenoten, In reactie op de besluitvorming inzake het aanvraagtraject voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de antennemast heeft het bestuur van Haarlo’s Belang in bijgaande brief naast haar positieve boodschap ook haar onbehagen over de algehele procesgang geuit richting de gemeente Berkelland. Met vriendelijke groeten, Bestuur Haarlo’s Belang.

Lees meer …