Verslag vergadering 28 mei

Aanwezig: Ronald Grooters, Hans van Baardwijk, Heidi Kistemaker, Harry Heinemans, Lize Teunissen, Vanessa Lappenschaar. 

Afwezig ter kennisgeving: Sanne Prinsen, Anne Prinsen, Martijn Van Ginkel, Britt Prinsen 

Opening 

Ronald opent de vergadering.

2. Midzomerwandeling 

Martijn en Vanessa hebben overleg gehad met een paar leden van Gymnastiekvereniging Haarlo. Het idee is om de jaarlijkse midzomerwandeling weer op te pakken. Maar na de zomer, onder een andere naam. Het voorstel is om dit zondag 15 september te organiseren. Haarlo’s Belang kan hierin faciliteren en zorgen dat de juiste middelen komen. Vanessa heeft contact gehad met de gemeente over een eventuele vergunningsaanvraag. Vergunning is niet nodig, je moet alleen een melding maken. Eind juni hebben Martijn en Vanessa met de gymvereniging over hoe nu verder. 

3. Vaststellen Agenda 

Agenda compleet. 

4. Notulen 26 maart 2024 / ledenvergadering 

Notulen zijn akkoord en gepubliceerd op de website. 

5. Ingekomen stukken:

 – Stand droomsessie 

Ronald neemt contact op met Sportfederatie Berkelland over stand van zaken uitkomst droomsessie. Maar ook hoe het zit met de kosten die gemaakt worden door groepen die zijn ontstaan uit de sessie.

– Stand dorpsapp / nieuwe website 

Hans en Vanessa hebben kortgeleden een overleg gehad met een websitebouwer. Ons voorstel is om te gaan voor een soortgelijke website als Gelselaar/Beltrum maar dan in een moderner jasje. We willen graag het nieuws en de agenda van het scherm uit het Kulturhus koppelen aan de website. Zodat je maar op 1 plek nieuws hoeft toe te voegen. 

De achterliggende gedachte achter onze website moet zijn: “De verbindende factor voor inwoners uit Haarlo”. De website linkt door naar verenigingen/bedrijven in Haarlo. Het platform gaat dus dienen als doorverwijzer. Naast het presenteren van actuele projecten/notulen.

Groepsapp Haarlo

In Haarlo is vorig jaar een groepsapp aangemaakt, waar verenigingen/organisaties uit Haarlo oproepjes kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld voor als je een vrijwilliger zoekt of wanneer je een activiteit organiseert. Wanneer je dit bericht in de groepsapp deelt, delen buurtbewoners jouw bericht in de verschillende buurtapps. Verenigingen/organisaties uit Haarlo kunnen lid worden. Heb je interesse? Stuur dan een berichtje naar secretaris@haarlosbelang.nl, dan voegen we je toe aan de groepsapp. 

– Stand muurschildering De Pas 

Het idee is om door kinderen in Haarlo een mooie muurschildering te maken achter de nieuwe speeltuin op De Pas. Connie Kellerman heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente. Het is afwachten hoeveel en of we subsidie krijgen. Ook hebben Connie en Vanessa gesprek gehad met Aafke voor het ontwerp. Hieruit zijn al leuke ideeën gekomen. 

– Stand SLG 

Hans en Ronald hebben deze week een gesprek bij de gemeente om te kijken of er geld vrij kan worden gemaakt voor projecten die ontstaan uit de SLG sessie. 

– Stand handboek herzien 

Heidi en Harry hebben volgende een overleg staan om bestaande handboeken te herzien. 

– Stand verhuizen AED
Eind juni zijn de voorzieningen bij het Kulturhus klaar voor de plaatsing van de AED. Ronald benadert Henk Prinsen of hij kan helpen bij de verhuizing.

– Stand Oekraïne opvang 

De vergunningsaanvraag door eigenaar van het Burgers Inn, ligt bij de gemeente ter beoordeling. 

– Subsidie 

De subsidie voor de ouderenwerk en algemene zaken zijn toegekend. 

6. Lopende zaken gemeente:

– Groenvoorziening Willem Sluyterweg:

Offertes zijn afronding. De buurt wordt op de hoogte van de ontwikkeling en de uitvoering.

– Groenvoorziening Eibergseweg / Borculoseweg:

Hans en Ronald hebben op 30 mei een gesprek met de gemeente.

– Bakkersweide:

Tot zover geen update. Het plan Bakkerweide wordt tijdens de politieke avond besproken. De avond is op 4 juni en het is op een openbare zitting in het gemeentehuis. Om 21.30 uur wordt Bakkerweide besproken. 

7. Actiepuntenlijst 

Actiepuntenlijst is doorgenomen. 

8. Evaluatie ledenvergadering 

  • Jeanine heeft ons op de lijst gezet voor meer informatie over Dorpendeal. Zodra er meer informatie is krijgen wij een seintje. 
  • Uit de ledenvergadering is de vraag gesteld door verenigingen, of er een plek gerealiseerd kan worden in Haarlo om voorstellingen te houden. We willen een oproepje doen aan inwoners van Haarlo die hierover willen meedenken. Haarlo’s Belang faciliteert en vraagt uit bij de gemeente wat er mogelijk is. Wanneer we dit weten, zullen we dit overdragen naar de betreffende verenigingen (Eendracht/Kulturhus).
  • Zomerfeest heeft nog geen nieuwe locatie. 

9. Evaluatie Raadsbezoek 21 mei

Dinsdagavond 21 mei mochten wij de raadsleden meenemen door Haarlo. De avond trapten we af met een korte presentatie in het Kulturhus. Daarna volgde een rondleiding door Haarlo. We hebben verschillende plekken in Haarlo laten zien. Hopelijk hebben we Haarlo goed op de kaart gezet en een mooie indruk achtergelaten. Vanessa plaatst hierover een berichtje op de website en Facebook.

11. Rondvraag/ Mededelingen 

Nvt.

Sluiting

De laatste vergadering voor de zomer is op dinsdag 25 juni.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.