Kernpunten verslag bestuursvergadering 25 maart 2019

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Tineke Wantia en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Jan te Luggenhorst Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is voor deze vergadering verhinderd. Er is wel telefonisch contact geweest. Onze vraag over de formele besluitvorming over het vrachtwagenverbod op de Wolinkweg is voorgelegd…

Lees meer …

Paasvuur 2019

Dorpsgenoten, De buurten die er dit jaar voor gaan zorgen dat er op zondag 21 april 2019 weer een prachtig paasvuur (op de vertrouwde locatie aan de Borculoseweg) wordt gebouwd zijn Voshaarweg, Holtmaatsdijk en Eibergseweg. Het brengen van snoeihout kan op de volgende zaterdagen tussen 10:00 uur ’s morgens en…

Lees meer …

Paasvuur 2018

Dorpsgenoten, De buurten die er dit jaar voor gaan zorgen dat er op zondag 1 april 2018 weer een prachtig paasvuur (op de vertrouwde locatie aan de Borculoseweg) wordt gebouwd zijn Willem Sluyterweg, Lintvelde en Bussinkdijk. Het brengen van snoeihout kan op de volgende zaterdagen tussen 10.00 uur ’s morgens…

Lees meer …