Verslag vergadering 21 november

Opening

19.30 uur komst + kennismaking Jeanine Ebbers

Jeanine Ebbers komt kennismaken. Jeanine gaat per december Jan vervangen als aanspreekpunt namens de gemeente voor de kleine kernen, waaronder dus ook Haarlo. De lopende zaken en dingen waar wij op dit moment tegenaan lopen zijn besproken. Ook hebben we aangegeven dat we binnenkort een gesprek hebben met de wethouder. Met Jeanine afgesproken dat we per vergadering kijken of aansluiten nodig is. 

Lopende zaken doornemen

* bestemmingsplan Bakkersweide
De gemeente heeft een aantal zienswijzes ontvangen op de inzage van het voorontwerpbestemmingsplan. De gemeente gaat hiernaar kijken, daarna moet het terug naar het college. Daarna wordt het definitieve bestemmingsplan ter inzage gelegd, waar vervolgens de bezwaar- en beroepsprocedure voor geldt. De verwachting voor de nieuwe inzage is eind dit jaar. 


* Speeltuin De Pas
De realisatie van de speeltuin loopt. De speeltoestellen en bomen zijn geplaatst. Eind dit jaar wordt het huidige hek gesloopt en de verwachting is dat begin 2024 een nieuwe omheining zal worden geplaatst. 


* realiseren groenvoorziening
Op 29 november is een informatieavond voor omwonenden over de groenvoorziening Willem Sluyterweg en Voshaarweg. 

* bakken groenvoorziening
Enkele inwoners geven aan dat snelheid op de Eibergseweg en Borculoseweg is afgenomen. De bakken aan de kruising worden verkleind. Ook worden reflectoren op de bakken geplaatst. Woensdag 22 en 29 november worden de planten ingepoot door de leerlingen. 

* bankje kerkhof
Vanwege onveiligheid is er een bankje weggehaald bij het kerkhof door de gemeente. We hebben Jeanine gevraagd wanneer er een nieuw bankje wordt geplaatst. Jeanine vraagt dit na.

* Iglo speeltoestel
Het “Iglo” speeltoestel aan de WIllem Sluyterweg is weggehaald door de gemeente. Deze voldeed niet meer aan de eisen van de gemeente. Dit speeltoestel is van Haarlo zelf. We willen het toestel graag terug. Jeanine vraagt na waar het is gebleven. 

Vaststellen agenda

Notulen 24 oktober 2023

Vorige notulen is akkoord en staat online.

Ingekomen stukken

 • Convenant
  Het huidige convenant is verlengd. De gemeente geeft aan dat er gewerkt wordt aan een geheel nieuw convenant die meer van deze tijd is. Anne en Ronald nemen convenant door en zullen deze tekenen. 
 • Veilig buitengebied
  We hebben een mail ontvangen over ‘Veilig buitengebied’. Het voorstel is om elke 5 à 6 weken bijeen te komen. Martijn reageert met de vraag wat het exacte doel is van de bijeenkomst. Vanuit daar gaan we kijken of we deelnemen.

Actiepuntenlijst

Handboek paasvuur Hans en Ronald hebben een gesprek met de landeigenaar gehad over het paasvuur. N.a.v. dit gesprek heeft Ronald het handboek aangepast: 

 • Twee brengdagen in plaats van drie. 
 • Rijplaten toepassen tijdens de houtbrengdagen. 
 • Voor aanhanger of kar vergoeding vragen van 5 euro. Om de kosten te kunnen dekken van de rijplaten, maar ook het land na afloop weer te bewerken.
 • Weersvoorspelling in de gaten houden. Bij slecht weer geen hout brengen, zodat het land niet kapot gaat. 
 • De landeigenaar ontvangt van ons een vergoeding om het land na het paasvuur weer te bewerken en netjes te maken. 

Martijn voegt de stappen om vergunning aan te vragen toe aan het handboek. 

Beeldscherm Kulturhus – Het scherm in het Kulturhus kan gebruikt worden om actualiteiten in Haarlo zichtbaar te maken. Martijn heeft een account aangemaakt zodat nieuws kan worden toegevoegd. Het bestuur van het Kulturhus gaat dit oppakken. Martijn vraagt na aan het bestuur wanneer en bij wie informatie kan worden aangeleverd door inwoners. Daarna plaatst Vanessa een oproepje op de website en social media. 

Kerstkaarten Dit jaar gaan we weer kerstkaarten rondsturen door Haarlo. Vanessa pakt dit op.

Opvang Oekraïne

Twee leden van het bestuur van Haarlo’s belang hebben een afspraak gehad met de locatiecoördinator, de toezichthouder van de gemeente, een adviseur brandveiligheid namens de veiligheidsregio en de beveiliger van Burgers Inn. 

De aanleiding van het bezoek aan de opvang, waren bezorgde reacties van omwonenden omtrent de (brand)veiligheid in het rond het pand.

Na uitleg van de deskundigen en een rondgang door het pand is in gezamenlijkheid geconcludeerd dat de (brand)veiligheid in en rond het pand voldoet aan alle wet- en regelgeving. Specifiek op het veilig vluchten van de bewoners, de brandwerendheid in het pand en ten opzichte van de belendende percelen is veel aandacht aan besteed. We complimenteren de gemeente voor de aandacht die hieraan besteed is en voor de zichtbare genomen verantwoordelijkheid.

Uitbreiding opvanglocatie: Er zijn intenties om de opvanglocatie uit te breiden in het linkergedeelte van Burgers Inn. Er moet eerst een vergunning worden aangevraagd voordat er überhaupt iets kan gebeuren. Voordat er iets gebeurt, wordt het Haarlo’s Belang op de hoogte gebracht. Tot op heden zijn er nog geen ontwikkelingen.

Sinterklaas

 • We gaan vrijdag 24 november versieren om 21.00 uur bij het Kulturhus. We kunnen 21.30 uur in de gymzaal terecht. 
 • Zaterdagochtend 09.00 uur koffie klaarzetten. 
 • Auto van Sinterklaas wordt opgehaald door Ronald en Sanne.  
 • Verkeersbeveiligers zijn geregeld.

Verloop realiseren groenvoorziening

De uitvoerende partij heeft aangegeven dat donderdag 23 november reflectoren op de bakken komen. Bakken op het kruispunt worden aangepast. 

Omnivereniging

Belangstellende verenigingen voor een omnivereniging kunnen zich melden bij SP Haarlo Contactgegevens staan op www.sphaarlo.nl

Verhuizen AED

De AED die bij Prinsen hangt moet verplaatst worden i.v.m. realisatie Bakkerweide. De AED mag door ons zelf worden geplaatst Luud van Eck vraagt na hoe dit proces gaat rondom Stichting Hart Veilig Nederland. 

Punten bespreken wethouder

Punten die we willen bespreken met de wethouder:

 • Communicatie
 • Groenvoorziening (vergroenen Berkelland, Borculo en Neede)
 • Samenvatting van hoe de afgelopen projecten zijn verlopen (voorbeelden noemen: groenvoorziening Willem Sluyterweg/Voshaarweg, budgettering, Skatebaan)
 • Leefbaarheid Haarlo (School, woningbouw, sport)
 • Afspraken/verwachtingen

Eindejaarsgeschenk vrijwilligers

 • Ook dit jaar gaan we weer eindejaarsgeschenken rondbrengen. Harry vraagt aan Mirjam van Bussink of ze een vrijwilligersattentie wil maken. 

Rondvraag/ Mededelingen

 • Martijn gaat naar de DET op 29 november. 
 • Ronald regelt kerstboom voor bij het Kulturhus. We zullen de kerstboom gaan plaatsen op 9 december 09.00 uur. 

Sluiting

Volgende vergadering is op dinsdag 19 december om 19.00 uur. Er is dan geen inloophalfuurtje. We gaan kerstattenties rondbrengen. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.