Maak woonbehoefte zichtbaar in Haarlo!

Op dit moment is er geen doorstroming mogelijk in Haarlo terwijl die behoefte er wel is. Ook willen jongeren graag in Haarlo (blijven) wonen maar zijn er geen starterswoningen beschikbaar. Tijd voor actie dus! Het is belangrijk dat wij als Haarloërs en geïnteresseerden van ons laten horen, zodat woonbehoefte in…

Lees meer …

Verslag bestuursvergadering 23 juni 2020

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Erik Bergsma, Vanessa Lappenschaar Afwezig met kennisgeving: Tineke Wantia Opening 20.00 uur komst Jan Lubben Antennemast Geen nieuws vanuit de gemeente. Tot heden is er nog geen datum voor de zitting. De gemeente heeft op verzoek van…

Lees meer …

Standpunt windpark Avinkstuw

Als bestuur van Haarlo’s Belang vinden we het lastig ons standpunt betreft het Windpark Avinkstuw te bepalen. We hebben de ledenraad om hulp gevraagd middels een enquête. Hierop hebben we veel reacties ontvangen. Gelet op de standpunten van onze leden zijn we tot een voorlopig standpunt gekomen. Een groot percentage…

Lees meer …