Kernpunten verslag bestuursvergadering 15 oktober 2019

Aanwezig: Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia. Afwezig: Erik Bergsma Inloop-halfuur: Ronald Olthof is aangeschoven om zijn “Visie op Groen” met ons te delen. Zijn voorstel is om Haarlo méér door bos te laten omgeven dan nu het geval…

Lees meer …

Persbericht over woonbehoefte en woningsplitsing 10 oktober 2019

Dorpsgenoten, Namens de gemeente Berkelland delen wij hieronder informatie over de onderwerpen woonbehoefte, dubbele bewoning en woningsplitsing. Met vriendelijke groeten, Bestuur Haarlo’s Belang. Invulling woonbehoefte Het college van Berkelland wil snel inspelen op de woonbehoefte in Berkelland. Aan de raad wordt gevraagd om op 12 november de kwalitatieve toetsingscriteria voor…

Lees meer …

Intocht Sinterklaas 2019

Dorpsgenoten, Op zaterdag 23 november 2019 komt Sinterklaas met zijn pieten weer in Haarlo. De Sint komt vanaf de Bussinkdijk richting de Eibergseweg Haarlo binnen. Hierna zal een rondje door Haarlo gemaakt worden. De kinderen mogen dan meelopen achter het paard met de Sint. Dit zal rond de klok van…

Lees meer …

Verslag kennismakingsbezoek wijk- en kernwethouder Maikel van der Neut 18 september 2019

Aanwezig: Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser, Jan Lubben en Maikel van der Neut. Afwezig: Ronald Grooters en Tineke Wantia Opening Voorzitter Bertie ten Bras heet allen welkom. Sinds 16 april 2019 is Maikel van der Neut wethouder. Geboren en getogen in…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 4 september 2019

Aanwezig: Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Anne Prinsen, Peter Visser en Tineke Wantia. Afwezig: – Bespreekpunten met Jan Lubben: Wat betreft de rechtsgang voor plaatsing van de antennemast is het wachten op een oproep van de rechtbank voor de zittingname. Het betreft een…

Lees meer …