Paasvuur 2019

Dorpsgenoten, De buurten die er dit jaar voor gaan zorgen dat er op zondag 21 april 2019 weer een prachtig paasvuur (op de vertrouwde locatie aan de Borculoseweg) wordt gebouwd zijn Voshaarweg, Holtmaatsdijk en Eibergseweg. Het brengen van snoeihout kan op de volgende zaterdagen tussen 10:00 uur ’s morgens en…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 28 januari 2019

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Tineke Wantia en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Annie Ligtenbarg (gestopt als bestuurslid) Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is voor deze vergadering verhinderd. Er is kort telefonisch contact geweest. Voor de gekapte bomen aan de Wolinkweg komt niet…

Lees meer …

Verslag overleg Kleine Kernen Berkelland 10 januari 2019

Aanwezig: afgevaardigden van: RVO Beltrum, Geesterens Belang, Gelselaars Belang, Haarlo’s Belang, Noordijks Belang, Belangenvereniging Rekken, Gemeenschap Rietmolen en Gemeente Berkelland Opening Voorzitter Bertie ten Bras van Haarlo’s Belang opent de vergadering en heet iedereen welkom in het mooie Haarlo. Een kort voorstelrondje volgt. Mededelingen Geen mededelingen. Wel wordt de agenda…

Lees meer …

Verslag bespreekpunten gebiedswethouder 12 december 2018

Aanwezig namens Haarlo’s Belang: Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Peter Visser en Tineke Wantia. Aanwezig namens gemeente Berkelland: Patricia Hoytink en Jan Lubben. Vanavond schuift wethouder Patricia Hoytink aan als ‘gebiedswethouder’. Haar werkgebied is verdeeld over de kernen Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo. Met dit…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 4 december 2018

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Gerrit Dekker, Annie Ligtenbarg, Tineke Wantia Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is voor deze vergadering niet uitgenodigd. Wij spreken elkaar komende week tijdens het bezoek van de wethouder. Bestuursvergadering: Opening Voorzitter Bertie ten Bras…

Lees meer …