Verslag vergadering 28 mei

Aanwezig: Ronald Grooters, Hans van Baardwijk, Heidi Kistemaker, Harry Heinemans, Lize Teunissen, Vanessa Lappenschaar.  Afwezig ter kennisgeving: Sanne Prinsen, Anne Prinsen, Martijn Van Ginkel, Britt Prinsen  Opening  Ronald opent de vergadering. 2. Midzomerwandeling  Martijn en Vanessa hebben overleg gehad met een paar leden van Gymnastiekvereniging Haarlo. Het idee is om…

Lees meer …

Verslag ledenvergadering 23 april

Aanwezig: Niels Fokkers, Max Arentsen, Dinant Mengerink, Henny Grooters, Lisanne Prinsen, Dinand Prinsen, Henk Leever, Rebecca Kistemaker, Saskia Sprick, Yvette Prinsen, Arjan Prinsen, Jochem Prinsen. Andre Te Nahuis, Lize Teunissen. Britt Prinsen, Erik Hulshof, Sylvia, Sonja.  Bestuur: Ronald Grooters, Martijn Van Ginkel, Hans van Baardwijk, Heidi Kistemaker, Sanne Prinsen, Harry…

Lees meer …

Verslag vergaring 26 maart

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans, Heidi Kistemaker Opening Ronald opent vergadering om 19.30 uur Inloop halfuurtje:  Aanwezig zijn: Bewoners ‘nieuwbouwhuizen’ Eibergseweg: Buurtgenoten van de drie ‘nieuwbouwhuizen’ aan de Eibergseweg zijn aanwezig vanwege het plan ‘appelbomen’ van de gemeente. Er zouden…

Lees meer …

Verslag 27 februari 2024

Aanwezig: Anne Prinsen, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans, Heidi Kistemaker Opening Ronald opent vergadering om 19.30 uur Notulen 23 januari 2024 Akkoord en is geplaatst op de website. Lopende zaken gemeente Groenvoorziening Eibergseweg/ Borculoseweg Ronald heeft contact gehad met Jeanine Ebbers…

Lees meer …

Verslag bestuursvergadering 23 januari

Aanwezig: Anne Prinsen, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans Opening Ronald opent de vergadering. Heidi Kistemaker sluit vanavond aan om te kijken of het haar wat lijkt om de functie secretaris over te nemen van Anne.  Overleg met wethouder Arjan van Gijssel…

Lees meer …

Verslag bestuursvergadering 24 oktober 2023

Afwezig ter kennisgeving: Vanessa Lappenschaar Opening Vaststellen agenda Inloophalfuurtje  Kennismaking Stichting Landschapsbeheer Gelderland We hebben kennisgemaakt met Bendiks Westerink van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze stichting kan ondersteuning bieden bij het faciliteren van de ontwikkeling van Levend Landschap. We zijn aan het verkennen of dit iets voor Haarlo kan zijn. Hierover…

Lees meer …