Verslag vergaring 26 maart

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans, Heidi Kistemaker

Opening

Ronald opent vergadering om 19.30 uur

Inloop halfuurtje

  • Aanwezig zijn: Bewoners ‘nieuwbouwhuizen’ Eibergseweg:

Buurtgenoten van de drie ‘nieuwbouwhuizen’ aan de Eibergseweg zijn aanwezig vanwege het plan ‘appelbomen’ van de gemeente. Er zouden appelbomen worden gepoot op de kavels achter de huizen. Ronald en Hans hebben contact gehad met de gemeente hierover. Het bestemmingsplan achter de woningen is ‘ontsluitingsweg’. Er kunnen daarom geen appelbomen worden gepoot. 

Andere vraag: parkeerplaats achter de huizen is geen openbare parkeerplaats. Wat gebeurt er met deze plek? Gemeente geeft aan dat er niet zomaar parkeerplaatsen kunnen komen. Er moet een officiële aanvraag hiervoor worden ingediend. De buurt moet een officiële brief sturen naar de gemeente met korte onderbouwing waarom het parkeerplekken moet worden. 

Welkom Britt en Lize 

Britt Prinsen en Lize Teunissen komen een avondje meekijken.

Notulen 27 februari 2024 

Akkoord en staan online.

Ingekomen stukken 

– Droomsessie: Notulen is gedeeld op de website.

– Dorpsapp (mail Anne): We hebben een mail ontvangen van een dorpsverbinder uit Beltrum. De mail gaat over het realiseren van een gezamenlijke dorpsapp voor alle kleine kernen in Berkelland. Heidi stuurt een mail terug dat we wel interesse hebben om meer informatie over het idee te verkrijgen. 

Lopende zaken gemeente

– Groenvoorziening Eibergseweg/ Borculoseweg: Ronald heeft Jeanine Ebbers gevraagd om stand van zaken van de bloembakken. Jeanine geeft aan dat de provincie schetsen gaat maken om opnieuw een vergunning te kunnen aanvragen. 

– Antennemast: Geen update.

– Bakkersweide: Tot zover geen update. Martijn stuurt voor de volgende vergadering Nick Lurvink een bericht met de vraag of er een update is. 

– Bomen die gepoot zouden worden aan de Wolinkweg ‘vanuit het groenvoorziening plan Eibergseweg – Borculoseweg: De gemeente wil bomen poten in Haarlo. Deze bomen zijn overgebleven van de actie ‘Elke Berkellander een boom’. Waar deze bomen gepoot zullen worden is nog niet bekend.

Willem Sluyterweg speeltuin: 13 of 14 mei worden er twee nieuwe speeltoestellen geplaatst aan de Willem Sluyterweg.

Doeltjes Speeltuin De Pas: Ronald vraagt aan Jeanine Ebbers waar de doeltjes van speeltuin De Pas blijven.

Actiepuntenlijst 

  • Digitale dorpsgids en welkomstpakket: Vanessa, Hans en Sanne pakt dit op.

Raadsbezoek mei

Hans, Heidi en Vanessa bereiden bijeenkomst raadsbezoek voor. Sanne regelt presentje voor raadsleden met Bas Scholte in ‘t Hof (sleutelhanger oid).

Rondvraag/ Mededelingen 

  • 1000 euro lening Playcourt: Er is verwarring ontstaan over de resterende 1000 euro die nog terugbetaald moet worden. We hebben dit geld uitgeleend en niet geschonken. Het is vanaf het begin een lening geweest.
  • Lize en Britt gaan op projectbasis dingen oppakken voor het Haarlo’s Belang. Ze gaan de komende vergaderingen aansluiten om te kijken of dit bij hen past.  

Sluiting

Ronald sluit vergadering. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.