Verslag bestuursvergadering 28-09-2021

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Vanessa Lappenschaar, Jan te Luggenhorst. Afwezig: Tineke Wantia Opening bestuursvergadering Komst Jan Lubben – Leefbaarheid De 3 kavels op de Garver zijn inmiddels verkocht. Verder is niets actueels bekend over de bouwplannen. Op dit moment is er ook geen nieuws…

Lees meer …

Verslag bestuursvergadering 29 juni

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Vanessa Lappenschaar Opening bestuursvergadering 19.30 uur komst Jan Lubben – Leefbaarheid Haarlo Jan Lubben geeft aan dat alle 3 de kavels op de Garver gereserveerd zijn. Op dit moment zijn er geen actualiteiten over de…

Lees meer …

Haarlo’s Belang Jaarverslag 2020-2021

Jaarlijks vindt de jaarvergadering van het Haarlo’s Belang plaats in het voorjaar. Echter vanwege Covid-19 heeft deze vergadering in 2020-2021 niet plaatsgevonden. Middels dit jaarverslag wordt u op de hoogte gehouden welke onderwerpen het afgelopen jaar aan bod zijn komen. Tevens zal onze bestuurssamenstelling en het financieel jaaroverzicht hierin benoemd…

Lees meer …