Verslag bestuursvergadering 24 oktober 2023

Afwezig ter kennisgeving: Vanessa Lappenschaar

Opening

Vaststellen agenda

Inloophalfuurtje 

 • Kennismaking Stichting Landschapsbeheer Gelderland

We hebben kennisgemaakt met Bendiks Westerink van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze stichting kan ondersteuning bieden bij het faciliteren van de ontwikkeling van Levend Landschap. We zijn aan het verkennen of dit iets voor Haarlo kan zijn. Hierover zal later meer informatie volgen.

Opening

Kennismaking Harry Heidemans

Harry woont een vergadering bij om te kijken of hij mogelijk wil toetreden tot het bestuur.

Notulen

Notulen van 26 en 27 september zijn goedgekeurd en staan inmiddels op de website.

Ingekomen stukken

 • Mail over kleine verenigingen Marianne Hulzink: Marianne mailt over de moeilijkheid van kleine verenigingen om het hoofd boven water te houden. De vraag is of het Haarlo’s Belang mee kan denken en mogelijk de behoefte en ideeën van deze verenigingen samen te brengen in een informatieavond. Op dit moment is Henk Leever nog bezig met het inventariseren naar mogelijkheden voor een omnivereniging. Dit hangt samen met de vraag van Marianne. Het is niet onze bedoeling dat we elkaar in het vaarwater gaan zitten. Ronald informeert bij Henk wat de stand van zaken is. Zodra Henk zijn onderzoek klaar is, kunnen we mogelijk faciliteren in de behoefte van kleine verenigingen.
 • Afgiftepunt Achterhoek nieuws: De vraag is of er behoefte is aan een afgiftepunt voor het Achterhoek Nieuws in het dorp. Wij hebben momenteel geen zicht of er plekken zijn in Haarlo waar het Achterhoek Nieuws niet bezorgd wordt. Mocht er behoefte zijn aan een punt waar je gratis het Achterhoek Nieuws kan afhalen, laat het ons dan weten!

Actiepuntenlijst

Is doorgenomen. 

Website 

Achter de schermen zijn we bezig met het vernieuwen van de website. Het idee is dat het doel van de website breder wordt getrokken en dat de website wordt uitgebreid met meer mogelijkheden. Maar ook klantvriendelijker wordt en dat informatie makkelijk te vinden is. Zowel over het Haarlo’s Belang, maar ook over andere actuele thema’s in ons dorp.

Televisiescherm in het Kulturhus

Enige tijd geleden is in de ledenvergadering geopperd om een tv-scherm, die ooit beschikbaar is gesteld door de muziekvereniging, in gebruik te nemen. Martijn is achter de schermen bezig met het bestuur van het Kulturhus om hiervoor voldoende draagvlak voor te creëren. Het doel is dat alle inwoners/verenigingen hier informatie o.i.d. op kunnen zetten om te informeren of reclame te maken.

Veilig Verkeer Nederland

Tijdens onze vorige vergadering sloot een verkeersdeskundige van Gemeente Berkelland aan. Aansluitend op dit onderwerp lijkt het ons een mooi initiatief om te kijken of we vanuit de inwoners meer kunnen zetten in de verkeersveiligheid van ons dorp. Veilig Verkeer Nederland heeft diverse mogelijkheden om ons hierbij te facilitairen. Dit zullen we op een later moment verder uitwerken.

Zoals wellicht is opgevallen zijn er diverse snelheidsmeters geplaatst in het dorp. Deze worden regelmatig verplaatst voor de bewustwording. Dit is vanuit de gemeente gedaan naar aanleiding van de signalen van sluipverkeer/ te hard rijden tijdens onze vorige vergadering. 

Stand van zaken: groenvoorziening en speeltuin de pas

 • Groenvoorziening

ID-Groen heeft onlangs de planning met ons gedeeld: 

  • 30 oktober: Start uitwerking groenvoorziening aan de Borculoseweg en de Eibergseweg.
  • 22 en 29 november: Leerlingen van het Zone College gaan de plantenbakken vullen. Aan de Berkel zal in diezelfde periode een bankje en een kastanjeboom geplaatst worden. De kanostoep is een ander traject. 
  • Gedurende de uitwerking van het project, wordt er een bouwkeet geplaatst, inclusief het benodigde materiaal, op de parkeerplaats van HCR Prinsen.
 • Speeltuin de Pas:

Deze week is er een start gemaakt aan de renovatie van speeltuin De Pas. De verwachting is dat ze hier enkele weken mee bezig zullen zijn.

Opvang Oekraïne

Ronald en Hans zijn onlangs in gesprek geweest met de projectmanager en locatiecoördinator van de Oekraïense opvang in Haarlo. De gemeente heeft een mededeling gedaan dat er in de komende periode onderzoek wordt gedaan naar eventuele uitbreiding van de opvang. Dit betreft een onderzoek. Zodra meer bekend is over dit onderzoek, zullen we als eerst worden geïnformeerd. En dan dit ook delen met de rest van de inwoners

In november hebben Hans en Ronald een afspraak met onze contactpersoon over de brandveiligheid van het pand.

Sinds enkele weken is er in de nacht beveiliging aanwezig om de veiligheid van de bewoners en omwonenden te waarborgen. Dit is naar aanleiding van de wisselende samenstelling in de opvang en de overlast die dit onlangs met zich mee heeft gebracht. 

Uitnodigen wethouder kleine kernen

Binnenkort zal de wethouder een keer aansluiten bij de vergadering samen met ons nieuwe contactpersoon Jeanine Ebbers. 

Jan Lubben, onze vorige contactpersoon, heeft per 1 november een nieuwe functie binnen de Gemeente Berkelland.

Sinterklaas intocht

25 november 2023 zal om 10.00 uur Sinterklaas weer in ons dorp verschijnen. 

Kerstboom

Zoals gecommuniceerd in een eerdere notulen, hebben we een Fairybell aangeschaft. Deze zal in december te bewonderen zijn op de parkeerplaats van HCR Prinsen. 

Rondvraag/ Mededelingen

 • Harry Heidemans zal toetreden aan ons bestuur. Hier zijn we erg blij mee! Welkom Harry.

Sluiting

Volgende vergadering is op 21 november om 19.30 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.