Verslag bestuursvergadering 23 januari

Aanwezig: Anne Prinsen, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans

Opening

Ronald opent de vergadering. Heidi Kistemaker sluit vanavond aan om te kijken of het haar wat lijkt om de functie secretaris over te nemen van Anne. 

Overleg met wethouder Arjan van Gijssel

Wethouder Arjen van Gijssel en contactpersoon Jeanine Ebbers zijn aanwezig. 

 • Communicatie met de gemeente: 

Een van de onderwerpen die we willen bespreken is de communicatie met de gemeente. In de afgelopen vier jaar was de communicatie erg stroef; beloftes werden vaak niet nagekomen en de reden hiervoor was vaak onduidelijk. Er heeft recentelijk een wisseling plaatsgevonden binnen de gemeente, waarbij nieuwe contactpersonen zijn aangesteld. De wethouder begrijpt onze zorgen en geeft aan dat het anders had gemoeten. Met de wisseling van contactpersonen verwacht hij verbetering. Haarlo’s Belang beaamt deze positieve verandering.

 • Groenvoorziening Willem Sluyterweg/Voshaar weg update:

Voor het broedseizoen wordt er gestart met de kap van de eerste bomen aan de Willem Sluyterweg. De gemeente hoopt daarna direct te kunnen herplanten. Of dit mogelijk is, hangt af van het weer. Het project Groenvoorziening bestaat uit een periode van 3 jaar en is opgedeeld in 3 fases. De buurt is hierover geïnformeerd. Het betreft de groenvoorziening aan de Willem Sluyterweg. De Voshaarweg blijft, zoals gewenst door de buurt, onveranderd.

 • Speeltuin De Pas:

De realisatie van de nieuwe speeltuin op De Pas is bijna klaar. In het plan zijn ook nieuwe doeltjes opgenomen, maar deze zijn nog niet geleverd. Jeanine geeft dit door aan de desbetreffende personen en laat ons weten zodra ze meer informatie heeft.

Het oorspronkelijke idee was ook om een muurschildering door kinderen te laten maken. Dit idee willen we oppakken nu de speeltuin klaar is. Destijds hebben we een inwoner benaderd om hierbij te helpen. Vanessa neemt contact op met deze persoon om te kijken of er nog steeds interesse is. Ronald vraagt bij de gemeente na hoe we een budget kunnen aanvragen om de muur aan te pakken.

 • De bloembakken: 

De bloembakken in Haarlo zijn weggehaald omdat er geen officiële vergunning is aangevraagd. De gemeente gaat onderzoeken met de provincie en de verkeersdeskundige wat wel mogelijk is met de bakken in Haarlo. Arjan en Jeanine geven aan dat het hoofddoel is om de bakken weer terug te plaatsen in Haarlo. De bakken staan nu opgeslagen. Zodra hierover meer bekend is, laat de gemeente dit weten. 

 • Woningbouw

Tweede ronde bestemmingsplan van de Bakkerweide is ingegaan. Dit duurt 6 weken.

 • Presenteren gemeenteraad

Jeanine en Arjan stellen voor dat wij onszelf gaan presenteren aan de gemeenteraad. Het voorstel is om een raadsbezoek in Haarlo te organiseren. Mooi moment om het dorp positief onder de aandacht te brengen en te laten zien waar we mee bezig zijn. Haarlo’s Belang organiseert de avond, Jeanine nodigt raadsleden uit en komt met een datum. 

 • Zendmast

Vergunning voor een zendmast in Haarlo is verleend. Het is wachten op het plaatsen van de zendmast. Gemeente vraagt na hoe snel in wat voor periode wordt geplaatst. En koppelt dit terug aan ons.

 • Oekraïense opvang

Arjan geeft aan dat de verwachting is dat de meeste Oekraïeners in Nederland blijven wonen. Er moet dan van een tijdelijke opvang naar een vaste verblijfplaats worden gezocht. Binnen de gemeente zijn ze bezig met flexwoningen: snel woning neerzetten, waardoor starters, Oekraïners en statushouders zo snel mogelijk een woning kunnen krijgen. 

We zijn nauw in contact met de locatiemanager van de opvang om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Opening + kennismaking Heidi Kistemaker

Heidi ziet het wel zitten om tijdelijk de functie van Anne over te nemen als secretaris. Vanessa maakt een e-mailadres aan en voegt Heidi toe aan de website. 

Notulen 21 november 2023

Akkoord en geplaatst.

Ingekomen stukken

 • Mail sportfederatie Berkelland over organisatie bijeenkomst: Sport Federatie Berkelland wil in samenwerking met verschillende verenigingen op korte termijn een droomsessie organiseren over de toekomst van Haarlo op het gebied van vrijetijdsbesteding. We hebben een aantal datums voorgesteld en wachten nu op reactie. Wij zullen informatie over de bijeenkomst verspreiden via onze online kanalen, zodra we deze ontvangen.
 • Landschapbeheer Gelderland: Landschapbeheer Gelderland heeft gevraagd aan ons of wij een zaal beschikbaar willen stellen voor een brainstormavond met inwoners. Ronald koppelt terug dat we mogelijk een ruimte kunnen reserveren in het Kulturhus. We zullen informatie over deze avond verspreiden via onze online kanalen.
 • Subsidie Houtdorp: Er is 500 euro vanuit de subsidiepotjes toegekend voor het Houtdorp.
 • Afronden subsidie playcourt: We hebben destijds 5.000 euro uitgeleend aan Playcourt. Begin 2024 zou het terugbetaald zijn. Anne vraagt aan Henk Leever wat de status is. 
 • Uitnodiging veilig buitengebied Berkelland 7 februari: We hebben de vraag gekregen of we periodiek een overleg willen bijwonen van Veilig Buitengebied Berkelland. Martijn heeft destijds gevraagd wat de verwachting en het doel is van deze overleggen. Zodat we kunnen bepalen of het nodig is dat we aansluiten. Hierop hebben we geen reactie ontvangen. 

Actiepuntenlijst

 • Martijn gaat de stappen voor een vergunningsaanvraag voor het paasvuur toevoegen aan het handboek.
 • Martijn vraagt aan het bestuur van het Kulturhus of wij al een oproep kunnen plaatsen voor het ophalen van informatie voor op het scherm in het Kulturhus. 
 • Vanessa en Anne plannen een afspraak met school voor begin februari.
 • Ronald heeft een afspraak met Bert Grooters over de ‘verhuizing’ van de AED van Prinsen naar het Kulturhus. We kunnen de AED zelf verhuizen naar de nieuwe plek.

Terugkoppeling bijeenkomst kleine kernen 18 januari

Ronald en Hans waren aanwezig bij het Kleine Kernen overleg op 18 januari. Het was een interessante avond. Verschillende onderwerpen werden besproken. In veel kernen hoor je dat woningbouw vrij moeizaam gaat.

Rondvraag/ Mededelingen

 • Sanne heeft ons jaarverslag ontvangen van Henny Grooters. Volgende vergadering neemt Sanne het verslag mee om het door te nemen. 

Sluiting

De volgende vergadering is dinsdag 27 februari 19.30 uur in het Kulturhus.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.