Verslag bestuursvergadering 20-6-2023

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Vanessa Lappenschaar, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk, Ronald Grooters,
Afwezig: Sanne Prinsen

Opening

19.30 uur – Kennismaking met projectmanager en locatiemanager opvanglocatie Burgers Inn

Aanwezig zijn Ines Scheling, projectmanager en teamleader, en Wilma Ouwens, locatiemanager voor de kleine locaties in Berkelland (Haarlo, Eibergen en Ruurlo).

In Berkelland hebben we vier opvanglocaties voor Oekraïners. Grootste locatie is Borculo (terrein Leo-Stichting). In Burgers Inn in Haarlo zitten momenteel 17 bewoners. Er is plek voor 19 tot 20 personen. Grotendeel van Oekraïners in Haarlo werkt. In Haarlo is er niet veel doorstroom. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat er niet veel wisselingen mogelijk zijn, dit om stabiliteit te creëren. Je kan dus niet zomaar wisselen van opvangplek, tenzij er een medische noodzaak is of een gezinshereniging. 

Er blijven Oekraïners naar Nederland komen. Aantal locaties in Berkelland moet uitgebreid worden. Er is geen sprake van uitbreiding in Haarlo.

Twee keer per week wordt er een spreekuur georganiseerd voor de Oekraïense vluchtelingen in Berkelland. Zij kunnen dan vragen stellen en aangeven waar behoefte aan is. 

Eerste aanspreekpunt voor Haarlo’s Belang is Wilma, de locatiemanager. Maar ook wanneer je als inwoner van Haarlo vragen hebt over de opvanglocatie, kun je terecht bij Wilma via wilma.bus@gemeenteberkelland.nl.

Notulen 16 mei

Notulen akkoord. Vanessa plaatst notulen op de website.

Ingekomen stukken

Inwoner over onderhoud groen door de gemeente – We hebben een mail ontvangen over hoogstaande gras in het Kerkepad. Meldingen als dit kunnen gemaakt worden via het Meldingsloket Openbare Ruimte bij de gemeente. Maak een foto van de situatie en stuur deze door naar de gemeente. In dit geval was het de vraag of het hoogstaande gras bij het ommetje hoort of onderhoud is van de gemeente. Inmiddels is er mailcontact hierover geweest en is het gras gemaaid.

Kennismaking sportfederatie Berkelland – We hebben een mail ontvangen van Sportfederatie Berkelland met de vraag om kennis te maken. We stellen voor om dit na de zomer op te pakken. Voorstel: dinsdag 29 augustus om 19.30 uur. We zullen op deze datum ook een moment inplannen met de wijkagent van Haarlo.

Plaatsing ondergrondse containers De nieuwe plek voor de ondergrondse containers is bekend. Deze komen te staan bij het Kulturhus. Gemeente geeft aan dat de werkzaamheden gepland staan voor eind augustus.

Uitnodiging Playcourt Aanstaande zaterdagmiddag 24 juni is de officiële opening van de Playcourt. Vanessa, Sanne en Anne zullen aanwezig zijn namens Haarlo’s Belang. Sanne haalt een kaartje en presentje.

Actiepuntenlijst

Actielijst is doorlopen. Ronald stuurt een mail naar Jan om een update te geven over lopende zaken zoals het Ommetje, groenvoorziening en speeltuin De Pas.

Speeltuin De Pas: Ontwerp speeltuin De Pas is akkoord. Het is nu aan de gemeente om de benodigde spullen aan te schaffen en de realisatie in te plannen.

Beeldscherm Kulturhus: Martijn is uitgenodigd door het Kulturhus om op de volgende bestuursvergadering het idee van het beeldscherm toe te lichten. Martijn heeft Ruud Grooters (initiatiefnemer) ook ingelicht. Als Kulturhus akkoord is, gaat Martijn het beeldscherm technisch in orde maken. Er is dan alleen nog iemand nodig die informatie wil verzamelen, zodat we ook informatie kunnen tonen op het scherm.
Oproepje: Lijkt het jou leuk om informatie op te halen bij verenigingen/initiatieven in Haarlo zodat dit getoond kan worden op het scherm? Meld je dan aan via secretaris@haarlosbelang.nl.

Fonds 2013 Anne heeft subsidie aangevraagd voor de reanimatiecursus en onderhoud AED. 

Doorlopen Handboek

We zullen het doorlopen van het handboek oppakken na de zomervakantie.

Rondvraag/ Mededelingen

Gesprek stichting landschapsbeheer Gelderland – 16 mei hebben Hans en Ronald een gesprek gehad met Stichting Landschapbeheer Gelderland. Stichting Landschapbeheer Gelderland biedt onder­s­te­un­ing aan vri­jwilligers­groepen die actief zijn met land­schap­son­der­houd. Zij lenen gereed­schap uit en de mogelijkheid om cur­sussen vol­gen. Ook kunnen ze informatie geven over verzekeringen, en hebben zij fondsen en subsidies op een rijtje gezet. Het facilitairen en ondersteunen van een projectgroep kunnen zij doen voor drie jaar. Zij facilitairen, je moet zelf zorgen voor de vrijwilligers. Stichting Landschapbeheer Gelderland wil samen met het Haarlo’s Belang een informatiebijeenkomst voor inwoners van Haarlo organiseren. We plannen na de zomervakantie een kennismaking in met het hele bestuur om de opties verder te bespreken. 

Ook zullen we het idee voorleggen aan het bestaande ommetje groep. Wellicht is het interessant voor deze groep vrijwilligers om zich aan te sluiten bij de stichting. We zullen dit idee bespreken met Jannie. Zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Meer informatie over de stichting kun je bekijken op de website: https://slgelderland.nl/over-ons 

Project groenvoorziening: Er is een ontwerp gemaakt voor de groenvoorziening in Haarlo. We zullen eind augustus een informatieavond plannen voor inwoners.

Sluipverkeer Haarlo: Bij de volgende vergadering in september sluit er iemand aan van de gemeente om het te hebben over het sluipverkeer in Haarlo. 

Sluiting + zomerborrel

Volgende vergadering is op 29 augustus en op 26 september om 19.30 uur ingepland.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.