Verslag bestuursvergadering 16-5-2023

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Vanessa Lappenschaar, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk, Ronald Grooters, Sanne Prinsen

Opening

Notulen 4 april  + ledenvergadering 2023

Akkoord. Vanessa plaatst de notulen van de ledenvergadering op de website.

Ingekomen stukken

DET – We hebben een aantal mails ontvangen over het bijwonen van de DET. We zullen hier niet meer aanwezig zijn. Mocht iemand hier interesse voor hebben, kunnen ze contact opnemen met het Haarlo’s Belang via secretaris@haarlosbelang.nl. 

Actiepuntenlijst incl.actiepunten vanuit de ledenvergadering

 1. Gerrit Fokkers → Oproepje plaatsen voor het werven van vrijwilligers voor de buurtbus → we wachten nog op informatie van Gerrit voor het plaatsen van een oproepje. 
 2. Jannie Nijhuis → Oproepje plaatsen voor het Ommetje Haarlo → we wachten nog op informatie voor het plaatsen van een oproepje. 
 3. Dorpsvisie → Anne neemt de volgende vergadering in juni de vorige dorpsvisie mee. We zullen dan het dorpsvisie verder bespreken. 
 4. Papieren nieuwsbrief → Tijdens de ledenvergadering is het idee geopperd om een papieren nieuwsbrief te starten. We gaan eerst kijken hoe de nieuwe app werkt voor het bereiken van informatie. Mocht dit niet werken, kunnen we kijken naar het verspreiden van informatie via papieren versie. 
 5. Picknickbankje herplaatsen → Ronald heeft contact gehad met Jan Lubben. Jan geeft aan dat we kunnen aangeven waar we eventueel het bankje willen hebben. Ons voorstel is om het bankje paar meter verder te zetten van de originele plek. Ronald koppelt dit terug.
 6. Glasbak → Ronald heeft een mail gestuurd naar Jan Lubben voor een update. 
 7. Sluipverkeer Willem Sluyterweg → Ronald heeft dit verzoek bij Jan Lubben neergelegd. Jan Lubben komt hier nog op terug. 
 8. Informatieboekje nieuwe inwoners → We gaan dit in het vierde kwartaal oppakken.
 9. Beeldscherm Kulturhus → Het is technisch mogelijk om informatie op het beeldscherm weer te geven. We zijn nu op zoek naar iemand die zich verantwoordelijk willen maken voor het ophalen van informatie. Hierover zullen we contact opnemen met Ruud. Martijn neemt contact op. 
 10. Fairybell bespreken met Geesterens Belang → Ronald heeft met Jolanda van Geesterens Belang gesproken. Na de zomervakantie zullen we dit punt oppakken. 
 11. Gemeente zou een afspraak initiëren voor het ommetje → Nog niks gehoord 
 12. AED beginnersgroep → Vorig jaar is er een nieuwe groep gestart. We gaan niet dit jaar nog een nieuwe groep starten. Maar mocht je interesse hebben, meld je dan aan via secretaris@haarlosbelang.nl. Mochten we genoeg animo ontvangen kunnen we overwegen om een nieuwe groep te starten. 
 13. Verzekering vragen om hulp voor het vergoeden van de schade dat is ontstaan tijdens de houtbrengdagen van het paasvuur – Aanvraag voor vergoeding is helaas afgewezen. Er kan niemand aansprakelijk worden gesteld voor het maken van de schade omdat er verschillende tractoren door het land zijn gereden. 

Vrijwilligers werven

Om vrijwilligers te werven willen we een aparte pagina aanmaken op de website waar mensen uit Haarlo een oproepje kunnen plaatsen. Door middel van een formulier. Vanessa gaat hiermee aan de slag na de vakantie. 

Update projecten 

De gemeente heeft aangegeven dat het plan voor de groenvoorziening aan de Willem Sluyerweg niet door kan gaan. De beplanting blijkt niet haalbaar te zijn. Er wordt met de buurt een nieuwe afspraak ingepland om te door te nemen. 

Ook groenvoorziening Haarlo is besproken met Harry en Jan. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een nieuw ontwerp gemaakt. Harry stuurt een nieuw plan en een begroting. 

Project speeltuin – Er is een gesprek geweest met de projectgroep, Harry en Jan. In dit gesprek is het ontwerp besproken. Een aantal afspraken die zijn gemaakt zijn niet verwerkt in het ontwerp. De projectgroep wacht nu op een nieuw ontwerp. Zodra deze ontvangen is, deelt de projectgroep dit in de buurt. En wordt er een informatieavond gehouden voor buurtleden.

De projecten lopen stroef. Communicatie loopt slecht. We gaan aan de andere kernen vragen of zij tegen hetzelfde aanlopen. N.a.v. dit willen we een gesprek inplannen met de wethouder

Woningbouw 

Er is een afspraak geweest met Nick Lurvink (projectmanager vanuit de gemeente) samen met Haarlo’s Belang en leefbaarheid. Er is een oplossing gevonden voor de waterberging. Er staan nu nog een aantal acties open waar het plan aan moet voldoen met betrekking tot de regel- en wetgeving.  

Rondvraag/ Mededelingen

 • Ronald en Hans hebben 30 mei om 19.30 uur een overleg met Stichting Landschapbeheer Gelderland. Er loopt een onderzoek vanuit de gemeente en dit gaan ze dan toelichten. 
 • In juni een zomerborrel inplannen. Juli en augustus geen vergaderingen. 

Sluiting

Volgende vergadering is op dinsdag 20 juni om 19.30 uur. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.