Verslag ledenvergadering 23 april

Aanwezig: Niels Fokkers, Max Arentsen, Dinant Mengerink, Henny Grooters, Lisanne Prinsen, Dinand Prinsen, Henk Leever, Rebecca Kistemaker, Saskia Sprick, Yvette Prinsen, Arjan Prinsen, Jochem Prinsen. Andre Te Nahuis, Lize Teunissen. Britt Prinsen, Erik Hulshof, Sylvia, Sonja. 

Bestuur: Ronald Grooters, Martijn Van Ginkel, Hans van Baardwijk, Heidi Kistemaker, Sanne Prinsen, Harry Heinemans, Vanessa Lappenschaar. 

Opening 

Ronald opent de vergadering en doet een voorstelrondje. 

Verslag ledenvergadering 2023

Verslag is akkoord. 

Financieel verslag 

 1. Verslag penningmeester

Financieel verslag is goedgekeurd. 

 • Fairybell: Dankzij een schenking hebben we een Fairybell kunnen aanschaffen.
 • Fondsen: We zijn momenteel met het bestuur aan het onderzoeken hoe we meer fondsen kunnen werven. We hebben al een plan ingediend en zijn nu in afwachting van het antwoord.
 1. Verslag kascommissie

Lisanne Prinsen en Dinant Mengerink geven aan dat het financiële verslag er netjes uitziet. Alles was te herleiden. Akkoord. 

Benoeming kascommissie 

Lisanne Prinsen en Dinant Mengerink blijven ook komend jaar in de kascommissie. 

Vaststelling contributie 2024

Voorstel van het bestuur is om contributie niet te verhogen. Volgend jaar herzien. Leden zijn akkoord. 

Lopen projecten 

Groenvoorziening projecten

 • Willem Sluyterweg/Voshaarweg: Het plan voor de Willem Sluyterweg gaat naar alle waarschijnlijkheid in het najaar 2024 in uitvoering. Voor de Voshaarweg blijft alles zoals het nu is. Voor de Willem Sluyterweg is een volledig nieuwe inrichting gepland. Wel moest er eerst een nieuw collegebesluit genomen worden om de Platanen te kunnen rooien. Dat is kort geleden aangenomen.
 • Bloembakken: Zowel de Provincie als de gemeente zijn met elkaar in gesprek over het herplaatsen van de bloembakken. De gemeente werkt aan een plan en heeft als doel om dit najaar de plannen te delen met de inwoners van Haarlo.

Henk Leever: Het zou mooi zijn als de jeugd weer wordt betrokken bij de uitvoering. Zoals ook de leerlingen van het Zone College. 

Succesvolle projecten: 

 • Playcourt: De aanleg van het playcourt is afgerond en wordt veel gebruikt door de inwoners.
 • Speeltuin De Pas: De speeltuin renovatie is afgerond. Een tweede project is een muurschildering. Hier gaan we de komende maanden mee aan de slag. 
 • Stichting Landschapbeheer Gelderland: SLG heeft twee sessies met inwoners van Haarlo gehouden over het buitengebied van Haarlo. De informatie hierover wordt ergens in de komende maanden gedeeld.
 • Droomsessie: Vanuit Sportfederatie Berkelland is er een droomsessie georganiseerd. Grote opkomst. Er zijn goede ideeën naar voren gekomen. Sportfederatie is de kartrekker en het bestuur van Haarlo’s Belang faciliteert. We wachten nog op vervolgstappen van Sportfederatie.
 • Duurzaamheid: Arjan Prinsen: Vier jaar geleden zijn we gestart met het onderzoeken van de uitdagingen en ontwikkelingen in de energietransitie. Vanuit hier is een werkgroep opgericht. De vraag nu is: Zijn er mensen in Haarlo die zich willen aansluiten bij deze werkgroep? Meld je aan bij Arjan Prinsen via Arjan@groot-zevert.nl. Het eerste jaar richtte de werkgroep zich op energiebesparing. Toen kwam de coronacrisis, waardoor alles een tijd stilviel. Vervolgens hebben we contact gezocht met de gemeente voor de financiering van nieuwsbrieven. De eerste nieuwsbrief is verstuurd en de tweede komt eraan. Er zijn zorgen over netcongestie en de vraag of we in de toekomst voldoende stroom en water hebben. In de aankomende nieuwsbrief komt actuele informatie om mensen bewust te maken van mogelijkheden tot besparing. De werkgroep heeft contact gehad met de  gemeente. Bij de gemeente is een regeling ontstaan voor pilots voor buurten die wat willen doen om energie te besparen, op te wekken of te bundelen. Zodra dit bekend is, kunnen we dit als Haarlo’s Belang ook kenbaar maken. Arjan stuurt een tekst die we kunnen delen.
 • Henk Leever: Er zijn veel dorpen die met leuke initiatieven komen. Mijn advies: Kijk ook eens wat zij doen. Bijvoorbeeld Zieuwent en Beltrum.

Rondvraag

Saskia Sprick: Wanneer gaan we bouwen op de Bakkersweide? Antwoord: Hierin zijn we afhankelijk van de gemeente en de projectontwikkelaar. 

 

Dinand Prinsen: Is het raadsbezoek op 21 mei openbaar? Antwoord: Het raadsbezoek niet openbaar.

 

Erik Hulshof: Achter de nieuwbouwhuizen aan de Eibergseweg zouden toch huizen komen? Antwoord: De bewoners hebben de optie gekregen om een stuk grond te kopen. Het perceel dat nu nog over is, is te klein om nog huizen op te plaatsen. Bestemmingsplan is veranderd. Het is nu een ontsluitingsweg.

 

Arjan Prinsen: In Beltrum kun je lid worden van kerkenpaden en 15 euro doneren per jaar voor het stukje onderhoud. Onderhoud wordt dus gefinancierd door inwoners. Is dit wat voor Haarlo? Antwoord: We nemen dit mee en bespreken dit in een volgende vergadering.

 

Arjan Prinsen: Ik mis een programmaboekje van Haarlo. Antwoord: We zijn bezig met een nieuwe website, die we ook actueel willen houden. Onze voorkeur gaat uit naar digitaal. Maar voor het ophalen van informatie zijn wel vrijwilligers nodig die dit leuk vinden om te doen. 

 

Lisanne Prinsen: Bij wie moet je zijn als je iets wil aanleveren voor het scherm van het Kulturhus. Antwoord: Dit kun je aangeven bij het bestuur van het Kulturhus. 

 

Lisanne Prinsen: Wat gebeurt er straks als de zaal in Prinsen gesloopt wordt? Waar kunnen we dan muziekuitvoeringen houden? Is uitbouw Kulturhus misschien een optie?. 

Antwoord: We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor dit initiatief. Lijkt het je leuk om mee te denken over de mogelijke opties? Meld je dan aan bij Haarlo’s Belang via secretaris@haarlosbelang.nl.

 

Tip: Via Dorpen Deal financiering aanvragen. 

 

Henk Leever: Er worden exposities georganiseerd op vrijdag- en zondagmiddag in de Kluntjespot. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Zijn er inwoners die af en toe willen helpen bij deze exposities? Meld je dan aan bij Henk Leever via info@kluntjespot.nl. Kennis van kunst is niet nodig.

 

Henk Leever: Er zijn opnames gemaakt van Haarlo door ‘Dwars Door Gelderland’. Deze worden uitgezonden op Tweede Pinksterdag op Omroep Gelderland.

 

Dinand Prinsen: Waar wordt het zomerfeest georganiseerd als de huizen worden gebouwd op de Bakkerweide? Antwoord: Dit is nog niet bekend. Haarlo’s Belang zal dit navragen bij het bestuur van het zomerfeest.


Dinant Mengerink: Zomerfeest Haarlo, hoe staat het er financieel voor? Haarlo’s Belang vraagt na. 

Sluiting  

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.