Verslag 27 februari 2024

Aanwezig: Anne Prinsen, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans, Heidi Kistemaker

Opening

Ronald opent vergadering om 19.30 uur

Notulen 23 januari 2024

Akkoord en is geplaatst op de website.

Lopende zaken gemeente

 • Groenvoorziening Eibergseweg/ Borculoseweg

Ronald heeft contact gehad met Jeanine Ebbers over de bloembakken in Haarlo. De Provincie wil meedenken over hoe de bakken teruggeplaatst kunnen worden en doet op dit moment onderzoek. De gemeente wacht op een voorstel vanuit de provincie. 

 • Plan van aanpak Willem Sluyterweg

De buurt heeft een brief ontvangen van de gemeente over realisatie fase 1: het kappen van bomen.

 • Bakkersweide

Het ontwerpbestemmingsplan van de Bakkersweide heeft ter inzage gelegen en er zijn in totaal 5 zienswijzen ingediend. De gemeente geeft aan dat het streven is om deze zienswijzennota eind februari/begin maart naar het college te sturen.

Ingekomen stukken

 • Subsidie aanvraag via de gemeente

We hebben een mail ontvangen van Jeanine dat we weer subsidie kunnen aanvragen voor Haarlo’s Belang. Voor bijvoorbeeld uitgaven van de ouderensoos. Harry pakt de aanvraag op. Anne stuurt de betreffende mails door naar Harry.

Actiepuntenlijst

  • Handboek paasvuur: Martijn heeft een stappenplan uitgewerkt voor de aanvraag van een vergunning voor het Paasvuur. Deze stukken levert Martijn aan bij Heidi. Heidi verwerkt dit in het handboek. 
  • Paasvuur 2024: Het land is door alle regen waarschijnlijk niet goed genoeg om een Paasvuur te organiseren. Ronald overlegt met de landeigenaar of het paasvuur door kan gaan. Ronald vraagt Tineke Wantia of er een alternatief kan worden georganiseerd bij Prinsen. Sanne en Vanessa pakken het idee op om paaseieren te verstoppen voor kinderen in Haarlo. 
  • Scherm Kulturhus: Martijn heeft contact gehad met het bestuur van het Kulturhus. Het bestuur geeft aan dat de TV inmiddels kapot is. Via het Noaberfonds kan het Kulturhus eventueel een nieuwe tv aanschaffen (tip). 
  • AED-verhuizing: Ronald heeft met Bert Grooters een plek bepaald waar de AED komt te hangen bij het Kulturhus. Verwachting is dat ergens in juni de plek gereed is om de AED op te hangen. Ronald geeft aan Luud de locatiewijziging door, zodat zij adresgegevens online kan aanpassen.
  • Nieuwe AED in de buurt van Prinsen: We gaan kijken of we een extra AED kunnen ophangen in de buurt van Prinsen. De AED die in Prinsen hangt is van Prinsen en dus niet 24/7 beschikbaar. 
 • Vergaderingen plannen voor het hele jaar: De vergaderingen vinden plaats op: 26 maart, 23 april, 21 mei, 25 juni, 24 sept, 29 okt, 26 nov en 10 dec. 
 • Ledenvergadering: De ledenvergadering is op 23 april. 

Opvang Oekraïne Haarlo

Ronald heeft contact gehad met Inez (locatiemanager opvang Oekraïne) over plannen voor eventuele uitbreiding. Er is tot op heden nog niks bekend hierover. Hans en Ronald hebben 8 april overleg met de burgemeester om informatie op te halen.

Gesprek Basisschool de Voshaar

Anne en Vanessa hebben een kennismaking gehad met Marian van o.b.s. De Voshaar. Ten behoeve van de leefbaarheid in Haarlo. Waar mogelijk zullen we de samenwerking opzoeken.

Financieel verslag 2023 doornemen

Financieel verslag is doorgenomen. 

Playcourt terugbetaling laatste 1000 euro

Sanne vraagt na bij Henny Grooters of het bedrag dat we hebben uitgeleend aan de Playcourt inmiddels is terugbetaald. SP Haarlo past statuten binnenkort aan tot Omnivereniging. Tennis en voetbal vormen samen een vereniging. Wil je als vereniging ook aansluiten? Stuur dan een berichtje naar het bestuur van SP Haarlo via info@sphaarlo.nl

Bijeenkomst Sportfederatie ‘toekomst Haarlo’

Woensdag 28 februari wordt er een informatieavond georganiseerd door Sportfederatie Berkelland. Hans en Sanne zijn aanwezig.

Bijeenkomst Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Op 21 maart gaat de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een informatieavond organiseren in Haarlo. Zodra we een flyer hebben zullen we deze delen op onze website en sociale media.

Bankje begraafplaats

Er is een nieuw bankje geplaatst bij de begraafplaats in Haarlo door een inwoner. Haarlo’s Belang vergoedt de aanschafkosten. Er wordt nog een bankje geplaatst door de gemeente. 

Rondvraag/ Mededelingen 

 • Anne gaat vandaag met zwangerschapsverlof en stop met de functie secretaris. Heidi neemt taken over.
 • We gaan in gesprek met websitebouwers om een nieuwe website te ontwikkelen. Sanne, Hans en Vanessa pakken dit project op. 
PDFPRT

Reacties zijn gesloten.