Verslag bestuursvergadering 4 april

Opening

19.30 – 20.00 Organisatie Paasvuur

De organiserende buurten van het paasvuur en de landeigenaar Gerton Lerink zijn aanwezig tijdens het inloop halfuurtje. Gerton geeft aan dat het land erg verslechterd is door de houtbrengdag van 1 april. Het heeft die dag veel geregend. Besloten is om daarom de houtbrengdag van 8 april af te lassen. Het hout dat al is gebracht zal worden opgestapeld tot een mooi paasvuur. Ronald regelt hiervoor de kraan van Olminkhof. Tijdens het Paasvuur op 9 april zullen mensen via een andere weg het land op moeten. Dit kan via het Kerkenpad. De buurten zullen dit met afzetlinten aangeven. Bij een volgend paasvuur zullen we bij extreem (slecht) weer de houtbrengdag aflassen. Ook gaat Haarlo’s Belang kijken of ze eventueel rijplaten kunnen aanschaffen. Op deze manier kunnen we voorkomen dat het land ernstig wordt aangetast. Voor het herstellen van het stuk land vergoedt Haarlo’s Belang de onkosten. Gerton laat nog weten wat de kosten zijn. Haarlo’s Belang gaat kijken of de verzekering hierin nog iets kan betekenen. 

Bij de controle van het snoeihout zijn toch (weer) stronken hout ontdekt. Dit is niet de bedoeling. Via deze weg willen we de inwoners van Haarlo vragen zelf hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Maar ook anderen hierop aan te spreken wanneer ze dit zien. 

Vanessa plaatst berichtje op Facebook en de website over het aflassen van de houtbrengdag. Anne stuurt een berichtje in de groepsapp van de buurtleiders met de laatste informatie. 

Notulen 14 maart 2023

Is goedgekeurd en staat online.

Ingekomen stukken

Mail Houtdorp → Haarlo’s Belang steunt het Houtdorp met 150 euro, net zoals vorig jaar. Anne attendeert de organisatie erop dat zij voor volgend jaar subsidie kunnen aanvragen bij verschillende fondsen. 

Henk Leever → Heeft ons informatie gestuurd die we kunnen delen op de ledenvergadering.

Actiepuntenlijst

  • De afspraak met alle kleine kernen is verzet. Op korte termijn wordt er een nieuwe afspraak ingepland.
  • Adreswijziging penningmeester is doorgevoerd
  • De gemeente heeft het bord (weg van rechts) vervangen bij de afslag naar De Pas vanuit de Haarlosesteeg. 

Projecten 2023

In het project groenvoorziening is de communicatie niet goed verlopen. Daniel is niet geïnformeerd door de gemeente over de stand van zaken en het nieuwe ontwerp. Ronald neemt contact op met Jan Lubben hierover.

Project speeltuin De Pas wacht op een nieuwe tekening. Zodra dit ontwerp binnen is zal de projectgroep het ontwerp delen met de buurt.

Ledenvergadering 2023

De voorbereidingen voor de ledenvergadering zijn doorgenomen. 

Haarlo – Dorpsnetwerk app

Vanuit de jaarvergadering van het zomerfeest is er een app ontstaan met o.a. alle buurtleiders en contactpersoon van verenigingen. De informatie dat wordt gedeeld in deze app wordt vervolgens door de buurtleiders gecommuniceerd in de buurt appen. Op deze manier kan informatie worden verspreid. 

Financiën / rol penningmeester

Sanne neemt contact op met Tineke Lerink voor de overdracht van penningmeester. Er zal een overleg worden ingepland met Hennie, Tineke en Sanne. 

Rondvraag/ Mededelingen

Sluiting

Volgende vergadering 16 mei om 19.30 uur 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.