Verslag bestuursvergadering 24-1

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk

Opening vergadering

19.30 uur komst Roxanne van der Fluit, Coördinator vrijwilligers en activiteiten

Roxanne is coördinator vrijwilliger voor de vluchtelingenopvang van Oekraïners voor onder andere Haarlo. In Burgers Inn zitten op dit moment 19 Oekraïners. De Oekraïners die in Haarlo wonen hebben aangegeven dat ze graag binding willen met het dorp door deelname aan lokale activiteiten. De vraag van Roxanne aan ons is of wij een overzichtje hebben van lokale activiteiten. Roxanne gaat navragen waar precies behoefte aan is vanuit de Oekraïners en vanuit daar gaan we kijken welke activiteiten er zijn in Haarlo. De meeste Oekraïners spreken Engels, maar communicatie gaat veelal via de ‘Say hi’ vertalingsapp. 

Mocht je een activiteit organiseren in Haarlo dat leuk is voor Oekraïners om aan deel te nemen, kun je een mailtje sturen naar Roxanne via roxanne.vanderfluit@gemeenteberkelland.nl

20.00 uur komst Jan Lubben

 • Snelheidsmeter Scholtenweg
  Resultaten van het onderzoek die de gemeente heeft gedaan aan de Scholtenweg zijn nog niet binnen. In de vergadering van februari zal Ramon ter Harmsel aansluiten tijdens het inloophalfuurtje en de resultaten met ons delen. Ook de gevaarlijke situatie met de afslag naar De Pas (weg van rechts) wordt meegenomen in dit gesprek. Jan Lubben gaat Ramon vragen dit mee te nemen in zijn voorbereiding.
 • Groenvoorziening Willem Sluyterweg/ Voshaarweg
  De buurt van de Willem Sluyterweg en Voshaarweg zouden een uitnodiging ontvangen om mee te praten over de groenvoorziening. Dit is niet gebeurd. Jan Lubben geeft aan dat eind januari een uitnodiging op de mat ligt bij de buurtbewoners. De uitnodiging is vertraagd. Een extern bureau zal dit project oppakken. Inbreng van de buurt vormt een basis voor een conceptplan van de groenvoorziening.Een excuusbrief voor de vertraging naar de bewoners is niet geweest, terwijl dit wel was beloofd door de gemeente. Jan Lubben geeft aan dat hij dit liever anders had gezien.
 • Prinsenhof
  Omwonenden van Prinsenhof zijn benaderd voor een persoonlijk gesprek met de projectontwikkelaar. Dit gesprek gaat onder andere over de wensen en eisen betreft de grensligging. Heb je een gesprek gepland en vind je het prettig dat de gemeente hierbij aansluit? Dan kun je contact opnemen met Nick Lurvink.
 • Antennemast
  De uitspraak is geweest en er wordt een vergunning gegeven voor het plaatsen van een antennemast in Haarlo. Jan Lubben geeft aan dat op dit moment nog niet bekend is op welk termijn de antennemast wordt geplaatst door KPN. Zodra hierover meer bekend is, laat hij het ons weten.

Paasvuur 2023 (mail vanuit Jan)

We gaan een vergunning aanvragen voor het paasvuur voor april 2023. Martijn pakt dit op.

Lopende projecten

 • Speeltuin

Harry ten Hagen (gemeente) is bezig met de uitwerking van de speeltuin. Offertes zijn opgevraagd. Zodra het plan gereed is en de offertes binnen zijn, deelt Harry zijn ontwerp met de projectgroep. Vervolgens zal de projectgroep het plan delen met de buurt. 

 • Groenvoorziening

De offertes voor de realisatie van de groenvoorziening zijn binnen. De offertes passen binnen de begroting geeft Jan Lubben aan. Het is nu wachten op goedkeuring van het bestuur van de gemeente. Na goedkeuring zullen we het plan delen met de inwoners van het dorp. 

 • Mini skatebaan

De gemeente is in contact geweest met de school over de wensen. Aangegeven is dat een asfalt paadje o.i.d. wel wenselijk is. De gemeente heeft dit uitgezocht en komt tot de conclusie dat ook een asfalt paadje te duur is.  Het komt uit op 46000 euro uit terwijl er 20.000 euro is begroot. Jan Lubben neemt contact op met Rianne Beuting over wat er wel mogelijk is. 

Notulen 12 december 2022

Notulen is akkoord.

Ingekomen stukken

 • We hebben een mail ontvangen van een inwoner uit Haarlo die graag vrijwilligerswerk wil doen. Anne verwijst haar naar Silvia Fokkers. Wellicht is JA Haarlo wel iets voor haar. 

Actiepuntenlijst

 • Vestigingsadres wijzigen bij Rabobank. Deze staat nog steeds op een oud adres.
 • Overdracht functie penningmeester tussen Tineke en Sanne inplannen.  
 • Ronald benaderd Gerton Lerink voor paasvuur 2023.

Prinsenhof, inzendingen naam

Er is een online-enquête gehouden onder de inwoners van Haarlo betreft de nieuwe straatnaam voor plan Prinsenhof. De enquête is inmiddels gesloten. We hebben een overzicht met inzendingen rechtstreeks doorgestuurd naar de gemeente. Zij zullen deze inzendingen meenemen bij het bepalen van een straatnaam.

Financieel jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht is doorgenomen en akkoord bevonden. 

Ledenvergadering 2023

Ledenvergadering is gepland op 11 april 2023. Voor de ledenvergadering vragen we de werkgroepen van het Haarlo’s Belang om een update laten geven. Ronald neemt contact met betreffende personen op. 

Rondvraag/ Mededelingen 

Sluiting

Volgende vergadering 28 februari 19.30 uur in het Kulturhus. 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.