Verslag bestuursvergadering 28-02-23

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk

Opening

Inloop half uurtje

Ommetje Haarlo

Een aantal leden van de groep Ommetje Haarlo zijn aanwezig tijdens het inloophalfuurtje. Zij geven aan dat de vlonder aan de Oude Eibergseweg zeer verslechterd is en vervangen moet worden. Het aanschaffen van hout is op dit moment erg prijzig, een alternatief zou zijn om eventueel te kiezen voor iets onderhoudsvrij. Bijvoorbeeld om er een speels paadje van te maken met verhogingen van zand en eventueel touwen. Haarlo’s Belang gaat later in deze vergadering bij Jan Lubben navraag doen of eventuele financiering vanuit de gemeente mogelijk is. Groep Ommetje maakt alvast een kostenplaatje. Voordat er iets wordt gedaan worden de plannen eerst met Wim Sieverink besproken. 

De folders van Ommetje Haarlo zijn op. We zullen Bas Scholte in ‘t Hof vragen of hij nieuwe folders kan laten bedrukken. 

Een andere vraag is: Wie doet het (groot) onderhoud van het Kerkepad? Klein onderhoud wordt nu gedaan door vrijwilligers. De vraag is of groot onderhoud wordt gedaan door de gemeente. We gaan navraag doen bij Jan Lubben. 

Voor het onderhoud is een strimmer op accu wenselijk. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd bij de gemeente De projectgroep gaat een offerte opvragen. Het Haarlo’s Belang helpt bij het doen van een aanvraag bij de gemeente.

De projectgroep Ommetje Haarlo zoeken nog vrijwilligers die af en toe willen meehelpen met het onderhouden van het Ommetje. Heb je interesse? Meld je dan aan bij Jannie Nijhuis.

19.30 Terugkoppeling snelheidsmeter Scholtenweg, met buurtbewoners (melders) en gemeente

Ramon ter Harmsel geeft toelichting over de resultaten van de metingen aan de Scholtenweg in Haarlo. De gemeente concludeert dat vanuit beide richtingen te snel wordt gereden. Doordeweeks is er meer verkeer dan in het weekend. Scholtenweg is een belangrijke route voor hulpdiensten om de nieuwe N18 te bereiken. Daarom is het lastig om beperkingen te maken in de straat (bijv. om snelheid af te remmen). Ramon vindt de inrichting van de weg goed aansluiten bij de functie van de weg. De snelheid en hoeveelheid passen nog steeds binnen de kaders van de gemeente. Hoewel de gemeente zich wel zorgen maakt om de snelheid. Vooral bij de afslag van rechts (richting De Pas). Voorstel Haarlo’s Belang is om een groter bord te plaatsen dat beter opvalt. Ramon ter Harmsel en Jan Lubben pakken dit verzoek op. 

Bespreekpunten met Jan L.

Afvalbakken

Er is nog geen afspraak ingepland met het Kultuhus om het voorstel voor de plaatsing van de afvalbakken te bespreken. Jan Lubben gaat dit op korte termijn inplannen. 

Paasvuur 2023 

Anke Veens heeft aangegeven ons te willen helpen bij de aanvraag van een vergunning voor het Paasvuur. Ronald en Anke zijn maandagavond 6 maart aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst over het paasvuur. Deze avond werd georganiseerd door provincie Gelderland en de gemeente. Tijdens deze avond is uitleg gegeven over de berekening van stikstof. Met alleen een meldingsplicht van het paasvuur ben je dit jaar niet klaar. Vanaf nu is voor het organiseren van een evenement een stikstof berekening nodig. Bij geen stikstof berekening kan er gehandhaafd worden en kan het zijn dat het evenement per direct wordt afgelast. Anke gaat proberen om de stikstofberekening voor ons in orde te maken. 

Mail over subsidie aanvragen

Bij het (online) aanvragen van een subsidie bij de gemeente moet je nu veel meer gegevens invullen. Een aanvraag kost daardoor meer werk. Jan Lubben geeft aan dat burgerinitiatieven die onder een project kunnen worden gebracht, niet via deze nieuwe subsidieaanvraag ingediend hoeven te worden. We kunnen dit via Jan Lubben laten lopen. Het vervangen van de vlonder en de aanschaf van een strimmer voor het onderhoud van het Ommetje, zouden we ook onder een project kunnen brengen. We kunnen dit samen verder oppakken met Jan Lubben.

Jan Lubben stelt voor om samen met de gemeente en het Ommetje groep nieuwe afspraken te maken over het onderhoud. Jan Lubben gaat nakijken in het archief welke afspraken destijds zijn gemaakt. En koppelt dit terug naar ons. Ook de afspraken wat betreft de vergoeding. Daarna zullen we op korte termijn samen met de vrijwilligers een afspraak inplannen om nieuwe afspraken vast te leggen. 

De groenvoorziening Sluyterweg/Voshaarweg

Dinsdag 28 februari zijn er gesprekken geweest met Buitenmeesters, een bedrijf dat namens de gemeente het project Groenvoorziening aan de Sluyterweg/Voshaarweg voortzet. Hans was aanwezig bij deze gesprekken. Het was een positief gesprek. Buitenmeesters heeft een concept laten zien. Realisatie van de groenvoorziening zal naar verwachting dit voorjaar nog plaatsvinden. 

Projecten 2023
Jan Lubben geeft aan dat vanuit de gemeente groen licht is wat betreft de financiën voor speeltuin De Pas, groenvoorziening Haarlo en kinderen van de school. We kunnen de projecten verder gaan uitwerken. Samen met de gemeente zullen we op korte termijn een afspraak inplannen met projectleden. 

Het project ‘mini-skatebaan’ loopt nog steeds. Het realiseren van een crosspaadje is volgens de gemeente te duur. Er moet gekeken worden naar een alternatief. Aangezien de wens van de kinderen bij een crosspaadje ligt, lijkt het ons (Haarlo’s Belang) goed om te kijken of er geen andere plekken zijn in Haarlo.

Plan Prinsenhof
Geen update.

Openen vergadering

Notulen 24 januari 2023

Akkoord.

Ingekomen stukken

Actiepuntenlijst

Paasvuur

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het paasvuur in Haarlo. Voor de aanvraag van een vergunning is sinds dit jaar een stikstofberekening nodig. Anne Veens heeft aangeboden om ons hierbij te helpen. Daar zijn we heel blij mee. Om aan te tonen dat het paasvuur al een hele lange tijd een traditie is, moeten we zoveel mogelijk oude informatie ophalen. Vanessa plaatst hierover een oproepje op Facebook. 

We zullen dit jaar weer posters maken en rondbrengen. Vanessa maakt de posters en levert deze bij Ronald aan. Ronald zorgt dat de posters worden verspreid. 

We doen er alles aan om het paasvuur door te laten gaan. De houtbrengdagen zijn dit jaar op zaterdag 1 en 8 april. Dit is onder voorbehoud. 

Deelname aan de DET

Destijds heeft Martijn deelgenomen aan de DET vanwege de windmolens. Op het moment is het vanuit het Haarlo’s Belang niet meer relevant om aan te sluiten bij deze avonden. Het gaat namelijk niet meer over de windmolens. Het zou fijn zijn als er iemand zou aansluiten die meer verstand heeft van duurzaamheid en ons hier af en toe over kan bijpraten.

Sluiting

Volgende vergadering 14 maart en 4 april. Ledenvergadering is op 11 april

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.