Kernpunten verslag bestuursvergadering 26 september 2016

Gerrit opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zegt dat hij besloten heeft om definitief als bestuurslid van Haarlo’s Belang te stoppen. Hij vraagt hoe het met zijn opvolging zit. Er is nog geen kandidaat.

Er is een brief van de gemeente geweest voor de jaarlijkse subsidietoekenning. Deze is voor 2016 € 2210. € 1500 als standaardtoekenning en € 1 per inwoner.

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas komt dit jaar op zaterdagmorgen 19 november naar Haarlo.

AED reanimatie herhaling

Gerrit komt terug op de situatie op het voetbalveld van zaterdag 20 augustus jongstleden. De kast waar de AED in ligt, gaat niet aan de onderkant open, maar aan de bovenkant. Tijdens de herhalingscursus reanimatie wordt hier wel aandacht aan geschonken.

Contributie 2016

Pieter en Marianne doen de uitnodigingen voor het betalen van de contributie in de enveloppen. De overige bestuursleden krijgen vanzelf een stapeltje uitgereikt om te bezorgen.

Tineke Wantia; bestuur en Kontakt

Tineke Wantia heeft via de mail aangegeven dat zij wel in het bestuur van Haarlo’s Belang wil, maar zoekt ook hulp voor wat betreft de exploitatie van Kontakt. Haarlo’s Belang wil niet in haar eentje de verantwoordelijkheid overnemen voor het reilen en zeilen van Kontakt. Wij willen uiteraard wel helpen als onderdeel van een bredere aanpak (met andere verenigingen binnen Haarlo) en zeggen daar steun voor toe.

Bezoek college B & W aan Haarlo

Jan Lubben heeft vanmiddag telefonisch contact gehad met Marianne. De vergadering heeft de voorkeur voor donderdag 10 november als datum voor het bezoek van het college. Marianne geeft dit door aan Jan. Het bestuur wil eerst zelf met het college in gesprek en daarna de Haarlose bevolking de gelegenheid geven om punten te bespreken. In Kontakt van oktober zal hiervoor de uitnodiging komen.

Rondgang door Haarlo

Annie, Henk en Pieter hebben met de heren Lubben en Ten Hagen van de gemeente een rondje door Haarlo gemaakt. Het speelveldje en de begraafplaats vroegen de aandacht. De gemeente is verantwoordelijk voor het speelveldje. Als voorstel kwam om een commissie te vormen met mensen van school, omwonenden ( Willem Sluyterweg ) en de kerkenraad en op zo’n manier een goede invulling proberen te krijgen hoe het speelveldje eruit zou moeten komen te zien. Bertie gaat hierin het voortouw nemen.

Peter maakt een opzet over de voortgang van het beste idee ten behoeve van het 50-jarig jubileum van Haarlo’s Belang.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemene onderhoud van de begraafplaats, te weten de paden en de heggen. Het onderhoud van de graven is voor de nabestaanden. Henk gaat contact opnemen met de persoon bij de gemeente die iets weet over het onderhouden van de graven. Hij wil proberen hiervoor in Haarlo vrijwilligers te krijgen, zodat het geheel er wat netter bij komt te liggen.

Midzomerwandeltocht 2017

De midzomerwandeltocht van Haarlo’s Belang wordt gehouden op zondag 25 juni 2017. Marianne gaat de langste route uitzetten die we daarna met z’n allen kunnen voorwandelen.

Interim voorzitter

De vergadering besluit dat er een interim voorzitter moet komen. Hierop wordt de volgende vergadering terug gekomen. Peter maakt de agenda voor de volgende vergadering.

Kernpuntenverslag

Peter maakt het kernpuntenverslag van de vergadering van 29 augustus en Annie doet het van deze vergadering.

Subsidie DKK

Er is een mail binnengekomen van de DKK, waarin aanvragen voor subsidie gedaan kunnen worden. Misschien is het wat om een aanvraag te doen voor het speelveldje. Iedereen kan hierover nadenken en de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 31 oktober 2016 om 20:00 uur in de Alkoof van kulturhus ’t Stieltjen.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.