Standpunt windpark Avinkstuw

Als bestuur van Haarlo’s Belang vinden we het lastig ons standpunt betreft het Windpark Avinkstuw te bepalen. We hebben de ledenraad om hulp gevraagd middels een enquête. Hierop hebben we veel reacties ontvangen. Gelet op de standpunten van onze leden zijn we tot een voorlopig standpunt gekomen. Een groot percentage van onze ledenraad heeft tegen gestemd met realistische onderbouwde argumenten. Haarlo’s Belang is tegen het huidige plan voor windpark Avinkstuw. 

Dinsdag 16 juni hebben twee leden van Haarlo’s Belang de (besloten) informatieavond over Windpark Avinkstuw bijgewoond en onze stem namens Haarlo’s Belang laten horen. Tijdens deze informatieavond waren de initiatiefnemers, de gemeente, deskundigen en genodigden (belangenverenigingen, woninggroepen, buurten) aanwezig. 

Er was veel tegenspraak en ophef uit het publiek voor het plaatsen van windmolens. Er werd o.a. ook besproken waarom Avinkstuw is gekozen als gebied voor het plaatsen van windmolens. In het gebied Avinkstuw staan relatief weinig woningen waardoor dit gebied het meest geschikt is. Mogelijk in de toekomst kan er nog een gebied bijkomen in de buurt van Beltrum. 

Initiatiefnemers zijn overtuigd dat wanneer zij als coöperatie de windmolens er niet neerzetten, een commercieel bedrijf wel actie onderneemt. Op dit moment is Windpark Avinkstuw nog in de ontwerp/conceptfase. Er zijn verder nog geen plannen goedgekeurd of in actie gezet. 

Er zijn totaal 3 (besloten) informatieavonden gehouden. Informatie en feedback van deze 3 avonden worden verzamelt en de uitkomst hiervan zal teruggekoppeld worden aan o.a. Haarlo’s Belang. Het kan nog wel minimaal 4 weken duren voor er verdere actie/stappen worden ondernomen. 

Haarlo’s Belang heeft aansluitend op deze informatieavond nog gesproken met kleine kernen. Alle kleine kernen gaan met elkaar om tafel. Dit eerst in afwachting van de conclusie vanuit de initiatiefnemers over de 3 avonden. 

Voor vragen of meer informatie over het windpark Avinkstuw vragen we jullie contact op te nemen met de initiatiefnemers: https://achterhoeksewindenergie.nl/

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.