Verslag bestuursvergadering 13 okt 2020

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Vanessa Lappenschaar,
Digitaal mee vergaderd: Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Erik Bergsma

Inloop half uurtje


19.30 – 20.15 Jan Lubben
De zitting over de antennemast vindt plaats op dinsdag 20 oktober aanstaande. Twee mensen van de gemeente zullen hierbij aanwezig zijn. Vanwege corona is dit geen open zitting. Er zal niet direct een uitspraak komen. Zodra de uitspraak bekend is wordt het bestuur geïnformeerd door Jan Lubben.

Datum avond RODE beleid
RODE beleid is niet doorgegaan. Week 42 zal er een nieuwe datum bekend worden gemaakt.

Stand van zaken leefbaarheid
Er is nog geen groen licht om te bouwen op de Garver. Naar verwachting horen we dat binnen nu en 2 weken. Jan Lubben houdt ons op de hoogte.

Mocht je interesse hebben in een (nieuwbouw) woning in Haarlo, stuur dan een berichtje naar secretaris@haarlosbelang.nl

Onderhoud strooiveld begrafenis 

Strooiveld is na de vorige vergadering netjes gemaaid door de gemeente. Wie is verantwoordelijk voor dit strooiveld? Jan Lubben gaat navraag doen bij Elma. Elma Busz gaat over groen en begraafplaatsen bij gemeente Berkelland. 

Opening bestuursvergadering

Notulen 15 september

Goedgekeurd. 

Ingekomen stukken

  • Aanleveren informatie wandelgids Berkelland
    De datum voor de midzomer wandeltocht van 2021 zetten we niet in de wandelgids. Anne koppelt dit terug. Vanwege corona kunnen we niet voorspellen welke activiteiten doorgaan volgend jaar. Wanneer onze wandeltocht van 2021 wel doorgaat, gaan we dit via onze eigen informatiekanalen verspreiden.
  • Brief asbesttrein
    Er zou een informatieavond georganiseerd worden over de asbesttrein. Vanwege corona kan deze informatieavond over de asbesttrein niet plaatsvinden. De mensen met een asbestverdacht dak hebben in de afgelopen weken een brief ontvangen van de gemeente. N.a.v. deze brief kun je vrijblijvend een afspraak maken. Heb je een asbestverdacht dak  maar geen brief ontvangen? Neem dan contact op met gemeente Berkelland.
  • Mail duurzaamheid
    Bijeenkomst Duurzaamheid wordt half november ingepland.

Actiepuntenlijst

Haarlo Natuurlijk Neutraal
Buurtbijeenkomsten zijn afgesloten. Warmtecamera’s is goed verlopen met positieve ervaringen. Van Waterhoek-Lindvelde moeten nog “warmtefoto’s” worden gemaakt.  Volgt nog een verslag van de resultaten tot nu. Zijn nu bezig met een volgende fase maar vanwege corona duurt dit wat langer. 

Sinterklaas
Evenementen waarbij veel personen bijeenkomen worden op dit moment afgeraden vanwege corona. Wij hebben daarom als bestuur van Haarlo’s Belang besloten dat het sinterklaasintocht in Haarlo niet door zal gaan. Dit vinden we erg jammer maar het is helaas niet anders. 

Wel krijgen alle kinderen een zakje pepernoten. De pepernoten worden meegegeven aan de school. 

Ledenlijst HB
Hennie heeft inmiddels alle contributiefactuurs op de post gedaan.

Grijpers Zwerfafval
Vanwege corona hebben we de grijpers nog niet kunnen ontvangen. Jan Lubben brengt de grijpers aankomende week bij Anne. Zodra we de grijpers binnen hebben, zal het bestuur de grijpers rondbrengen. 

Rondvraag

Sluiting
Volgende vergadering 10 november om 19.30 uur

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.