Verslag bestuursvergadering 15 september 2020

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Tineke Wantia, Bertie ten Bras, Vanessa Lappenschaar

Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma

Inloopspreekuur

20.00 komst Jan Lubben
– Boom aan de wolinkweg

Boom aan de Wolinkweg is door de Gemeente gemarkeerd met een gele stip. Op korte termijn zal deze boom worden weggehaald door de gemeente.

– Bomen
Veel bomen gaan op het moment dood. Het inplanten van bomen wil de gemeente uitstellen. Als zij namelijk nu bomen planten op verschillende plekken, krijgen we straks bomen van verschillende leeftijden. Dat wil de gemeente voorkomen. Het plan is daarom ook om straks in een keer een hele reeks bomen te planten.

– Antennemast
Datum van de zitting over de antennemast is bekend en zal plaatsvinden op 20 oktober.

– Begraafplaats
Er moet nodig onderhoud worden gepleegd aan het strooiveld op de begraafplaats in Haarlo. Wie is hier verantwoordelijk voor? Mogen we dit zelf doen of doet de gemeente dit?  

Elma Busz gaat over groen en begraafplaatsen bij gemeente Berkelland. En is dus contactpersoon vanuit de gemeente voor deze vragen. 

Jan Lubben gaat navraag doen bij gemeente wie dit strooiveld moet onderhouden en neemt vervolgens hierover contact op met Henk Prinsen. 

– Avond RODE beleid
Er is een datum gepland voor het RODE beleid, hierover komt binnenkort bericht vanuit de Gemeente. Alle kleine kernen worden uitgenodigd op deze avond. Deze avond zal gaan over RODE beleid, maar waarschijnlijke grotendeels ook over de plannen/plaatsing van Windmolens. Meer informatie dit Rode beleid: https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Ruimtelijke_Ordening_en_Duurzame_Energieopwekking/Vastgestelde_beleidsnotitie

 

Opening bestuursvergadering

Notulen 21 juli

Akkoord bevonden

Ingekomen stukken

– We hebben een uitnodiging ontvangen voor de vergadering van Kulturhus ‘t Stieltjen op 22 september om 20.00 uur. Ronald zal aanwezig zijn tijdens deze vergadering.

– After summer school van de leefbaarheidalliantie

Er is een e-mail binnen gekomen vanuit de leefbaarheidalliantie over (gratis) workshops in de week van 21-25 september21-25 september: Leuke, interessante en creatieve (gratis) workshops!

– Asbesttrein
Er zou een informatieavond georganiseerd worden over de asbesttrein. Vanwege corona worden bijeenkomsten zoveel mogelijk afgeraden. Dit is ook de reden dat de informatieavond over de asbesttrein niet zal plaatsvinden. De gemeente gaat dit kleinschaliger aanpakken. De mensen met een asbestverdacht dak ontvangen een brief. N.a.v. deze brief kunnen zij een gratis keukentafelgesprek aanvragen in een bepaalde periode.

Heb je mogelijk asbest op je dak maar heb je nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente. 

Actiepuntenlijst

Leefbaarheid voortgang woningbouw
Voor de vakantie is er een plan ingediend voor mogelijke woningbouw in Haarlo. Er zijn verschillende plekken waar eventueel gebouwd kan worden. De Garver is het meest geschikt om direct op te kunnen bouwen, hier liggen namelijk al bouwkavels. Op korte termijn horen wij dan ook of er groen licht is vanuit de gemeente om hier te gaan bouwen. Mocht je interesse hebben in een nieuwbouw woning in Haarlo, stuur dan een berichtje naar secretaris@haarlosbelang.nl

Sinterklaas
Sinterklaas komt 21 november in Haarlo. Wat doen we met Sinterklaas in Haarlo? Door laten gaan of alleen looproute? Bespreken in volgende vergadering.

Rondvraag

  • AED is goedgekeurd. Keuringsrapport is ontvangen. 1 van de 2 cursussen zijn doorgegaan. Tweede cursus kan wellicht ingepland worden. Anne neemt contact op met Martina. 

Sluiting

Datum volgende vergadering 13 oktober 19.30 uur 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.