Kernpunten verslag bestuursvergadering 7 maart 2016

Samenstelling bestuur
Bertie ten Bras zal tijdens de jaarvergadering worden geïnstalleerd als nieuw bestuurslid van Haarlo’s Belang.

Sociaal auto delen
De auto staat tijdelijk op de speelplaats naast de kerk in verband met de herinrichting van de bebouwde kom in Haarlo. Na afloop van de werkzaamheden komt de auto weer bij Annie Ligtenbarg voor de deur te staan.

Herinrichting kom Haarlo
Gerrit heeft een notitie gemaakt van het gesprek dat geweest is op 28 januari met vertegenwoordigers van de gemeente en Dostal. Vanmiddag zijn Gerrit en Peter nogmaals geweest en hebben de meest actuele planning doorgesproken. Dostal ligt nu op schema en de coördinatie tussen de nutsbedrijven en Dostal loopt nu ook beter. Er komt een info-bord op de parkeerplaats bij Prinsen met hierop de planning. Er gaat een verzoek naar de gemeente om het trottoir aan de Scholtenweg door te laten lopen tot aan de brug. Het eindigt nu ongeveer acht meter voor de brug.

Paasvuur
De eerste brengdag voor het hout is inmiddels geweest. De organisatie van het paasvuur valt onder de huidige WA-verzekering die Haarlo’s Belang heeft. De borden bij het paasvuur dat het betreden op eigen risico is worden deze week nog geplaatst.

AED-alarmering
Is waarschijnlijk zeker gesteld maar Connexxion heeft tot nu nog geen details aan ons kunnen verstrekken omdat de contactpersoon bij de gemeente niet beschikbaar was dus op dit moment weten we niet hoe het onderhoud nu en in de toekomst geregeld moet worden.

In de Twentsche Courant Tubantia van vanmorgen stond een artikel dat de huurdersvereniging ”De Naobers” zes AED-werkgroepen in Berkelland steunt met een totaalbedrag van € 15000. Het betreft hier: Eibergen, Neede, Beltrum, Rekken, Noordijk en Rietmolen. Wij zijn zeer ontstemd over de selectieve uitvoering.

Wouter Swam zegt dat Jan Lubben en Joke ter Morsche de werkzaamheden van Frank Evers over gaan nemen. Wouter licht Jan in over de AED problematiek, qua kosten van de alarmering en de nazorg, en hierover krijgen we op korte termijn bericht.

Glasvezel buitengebied, geen enkele informatie na december 2015
De laatste nieuwsbrief was van 18 december 2015. Daarna is niets meer gehoord. Er is een nieuw aanspreekpunt binnen de gemeente Berkelland. De naam van deze contactpersoon geeft Wouter aan ons door. Ieder huishouden in het buitengebied zou begin 2016 een brief krijgen, maar tot nu toe hebben deze mensen nog niets ontvangen.

Ingekomen stukken post en email
Een aantal mensen van de gemeente komt op 31 mei het jaarlijkse gesprek voeren met Haarlo’s Belang. Wij zullen gespreksonderwerpen aandragen.

Wandeltocht 2016
De wandeling is aangemeld in de wandelgids Berkelland. Er komt nog aanmelding in “Nieuws uit Berkelland”, de flyers worden aangepast en verspreidt tijdens wandelevenementen in de buurt. Er kan op zondag 26 juni gestart worden vanaf 09:00 uur en de kosten bedragen € 2 per persoon voor alle afstanden. De afstanden zijn 10, 15 en 20 kilometer.

Haarlo’s Belang 50 jaar
De opzet die gemaakt is wordt door de vergadering goedgekeurd. De flyer wordt samen met de uitnodiging voor de ledenvergadering bezorgd in de kom en het buitengebied van Haarlo.

Ommetje Haarlose Veld
Hans Waijboer heeft tijdens de bespreking van 15 februari aangegeven dat hij wil stoppen met de coördinatie van de vrijwilligers voor het ommetje Haarlose Veld. Alle vrijwilligers stellen zich voor dit jaar weer beschikbaar om de route te lopen en snoei- en maaiwerk te verrichten. De vlonder bij de uitkijktoren is slecht en wordt hersteld.

Financiële ondersteuning JA
De Jeugd Afdeling Haarlo heeft gevraagd of Haarlo’s Belang 3 x per jaar de huur van het Kulturhus wil betalen als zij hier gebruik van maken. De vergadering stemt hiermee in.

Donaties 50-jarig bestaan
Diverse verenigingen vieren dit jaar hun 50-jarig bestaan. Haarlo’s Belang stelt gelijkwaardige donaties beschikbaar aan de gymnastiekvereniging en de voetbalvereniging. De ouderensoos heeft vanuit de gemeente recht op een bedrag van € 300.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.