Verslag bijeenkomst Hartveilig wonen 14 april 2016

Een verslag van deze vergadering wordt gemaakt door Hartveilig wonen.

Aanwezig: De meeste kleine kernen, Joke te Morsche en Jan Lubben namens de gemeente Berkelland, Monique Bosscher en Anthon Wolf namens Hartveilig wonen en van Haarlo’s Belang Bertie te Bras en Gerrit Grooters.

Anthon Wolf geeft in het kort verslag van de ontwikkelingen in het afgelopen half jaar en met name de problemen die zijn ontstaan door het wegvallen van de contactpersoon van de gemeente “Frank Evers”. Inmiddels hebben Jan Lubben en Joke te Morsche de taken van Frank Evers met betrekking tot “Hartveilig wonen” over genomen.

Stand van zaken met betrekking tot de kosten van de AED:

  • De kosten voor de alarmering zijn met ingang van 1 jan 2016 voor rekening van de gemeente en dat zal voor de toekomst ook zo blijven.
  • De kosten voor nazorg zijn ook voor nu en in de toekomst voor de gemeente.
  • De kosten voor onderhoud aan de AED’s zijn voor rekening van de AED eigenaren of AED groepen. Hiervan kan een offerte aangevraagd worden bij Hartveilig wonen €149,- excl. Btw.
  • De kosten voor onderhoud aan de buitenkast €50,- excl. Btw zijn ook voor rekening van de AED eigenaren, dit geldt alleen voor de nieuwe buitenkasten, de oude Avia die we ook in Haarlo hebben vallen buiten deze regeling en hiervoor kan men geen onderhoudscontract afsluiten.

Voor de AED groepen uit de voormalige gemeenten Neede en Eibergen is een potje van €15000,- beschikbaar gesteld voor ondersteuning van deze groepen door de “Huurdersvereniging De Noabers”. Deze bedragen worden uitgekeerd wanneer er een gezamenlijk plan is waarin duidelijk staat aangegeven hoe dit geld besteed wordt. Dit moeten de groepen gezamenlijk bepalen.

Voor de groepen in de voormalige gemeente Borculo is er “De stichting Fonds 1819” waar vanuit waarschijnlijk ook geld beschikbaar komt. Hier is de gemeente nog mee bezig.

Verder wordt er door de gemeente onderzocht of er draagvlak is bij de bedrijven om AED’s beschikbaar te stellen in buitenkasten. Dit zou kunnen resulteren in een beter dekking.

Gevolgen en acties voor Haarlo:

  • De alarmering en nazorg is geregeld voor dit jaar en de toekomst, kosten zijn voor de gemeente.
  • Onderhoud van de AED moeten we zelf regelen, offerte aanvragen bij Hartveilig wonen (actie: Gerrit).
  • Voor huidige buitenkast kan geen onderhoudscontract aangevraagd worden. De nieuwere kasten zijn beter en hebben veel meer mogelijkheden. Overwegen om een nieuwe kast aan te vragen. De kosten zullen waarschijnlijk rond de €900,- excl. Btw liggen.
PDFPRT

Reacties zijn gesloten.