Dekking van het mobiele netwerk

Dorpsgenoten,

Wij proberen ons hard te maken voor een betere mobiele bereikbaarheid in Haarlo. Algemeen bekend is dat de dekking van het mobiele netwerk op veel plekken nogal tekortschiet. Het éne netwerk is wat beter dan het ander maar niet iedereen kan zomaar een andere aanbieder kiezen (vanwege bijvoorbeeld een zakelijk abonnement) en op sommige plekken is er gewoon geen énkel bereik.

Een eerste inventarisatie heeft in ieder geval een positief geluid van KPN opgeleverd!

In februari van dit jaar is een project (Connect) daadwerkelijk in uitvoering gegaan en is een flink aantal opdrachten verstrekt om daadwerkelijk een nieuw mobiel opstelpunt te realiseren.

Radiotechnisch is e.e.a. reeds bepaald. Dat wil zeggen dat gebieden zijn aangeduid (door zogenaamde zoekcirkels) waarbinnen een nieuw mobiel opstelpunt zou moeten komen.

Dit project vindt plaats naast andere projecten zoals het bijplaatsen van nieuwe technieken op reeds bestaande opstelpunten ten einde de dekking en dus de kwaliteit van het mobiele netwerk te verbeteren.

Haarlo staat op de planning!

Helaas kan ik geen concrete planning afgeven wanneer e.e.a. daadwerkelijk gerealiseerd zal zijn. Het vergunningstraject én plaatsbepaling, rekening houdende met alle aanwezige belangen als ook met de grondeigenaar, kán langdurig zijn.

Naast dat er de laatste tijd veel verzoeken zijn aan KPN voor dekking, zijn er ook nog steeds belanghebbenden, die bezwaar hebben tegen de komst van een mast.

Dat klinkt in ieder geval als een goed begin! Vanuit Haarlo’s Belang zullen we proberen om vinger aan de pols te houden. Ook met andere aanbieders zullen we proberen om tot verbetering te komen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.