Kernpunten verslag bestuursvergadering 17 mei 2016

Verslag bestuursvergadering van 11 april 2016
Het verslag wordt goedgekeurd.

Vervoer asielzoekers vanuit Haarlo naar school in Eibergen
Er is een vraag geweest vanuit de ledenvergadering of een wijziging in het vervoer van asielzoekers naar de school in Eibergen kan resulteren in een extra busverbinding voor Haarlo naar Eibergen. Met de gemeente is hierover overleg geweest en het plan van de gemeente is om de asielzoekers fietsles te geven in plaats van vervoer per bus, dus voorlopig geen extra busverbinding.

Herinrichting kom Haarlo
Er is een enorm hoogteverschil tussen het fietspad en de Eibergseweg bij Burgers. Gerrit heeft vanmiddag contact gehad met de heer Borggreve van de gemeente hierover. Hij had het ook geconstateerd, maar verder is er nog niets bekend. Bertie merkt op dat hij gehoord heeft dat het riool de verkeerde kant op loopt. Ook liggen de klinkers er slecht in en zijn er al stoeptegels kapot.

Opknappen wegen rond Haarlo na de herinrichting
De volgende wegen rond Haarlo kunnen wel een opknapbeurt gebruiken: o.a Bussinkdijk, Veldweg, Kuipersdijk en Kanaalweg. Dit wordt een agendapunt voor het overleg met een afvaardiging van het college.

Agendapunten voor overleg met college
De volgende agendapunten worden ingebracht: Leefbaarheid ( betaalbare woningen ), Problematiek basisschool, ’t Zunneke en ’t Kulturhus, Duidelijkheid over de contactpersoon ( aanspreekpunt ) voor Haarlo. Dit wordt waarschijnlijk de heer Jan Lubben, Omleidingen met betrekking tot de nieuw aan te leggen N18, Status N882, Deventer Kunstweg en Groenloseweg, Glasvezel buitengebied, Nieuwe buitenkast AED en onderhoud begraafplaats. Definitieve lijst wordt nog gemaakt.

Ingekomen stukken
Er is een mail geweest van Beltrum over de betaling OZB ( Onroerend Zaak Belasting ) door de Kulturhüse. Hierover is er op dinsdag 7 juni een bijeenkomst in Beltrum, deze uitnodiging is doorgestuurd naar het bestuur van het ’t Stieltjen.

Kontakt en Tineke Wantia
Tineke Wantia heeft in de vergadering met Haarlo’s belang de zorgelijke situatie van “Kontakt” toegelicht en gevraagd om ondersteuning bij het maken, het verspreiden en de afwikkeling van het financiele gedeelte. De vergadering is van mening dat Kontakt behouden moet blijven voor Haarlo en de leden buiten Haarlo. Namens Haarlo’s belang zullen Henk Prinsen en Marianne Hulzink de komende tijd Tineke ondersteunen daarna zullen waarschijnlijk nog vervolgstappen genomen moeten worden als de gehele problematiek in beeld is.

Wandeltocht 2016
De banners worden geplaatst, de routebeschrijvingen worden compleet gemaakt, GPS- bestanden zijn aanwezig en zullen een paar dagen voor de wandeltocht op de site geplaatst. De routepijlen worden geplaatst op zaterdag 25 juni.

Haarlo’s Belang 50 jaar
De ideeën die binnenkomen zijn ten behoeve van het 50-jarig bestaan van Haarlo’s Belang worden in een extra bijeenkomst besproken.

Hartveilig wonen
Er is besloten dat het onderhoud van de AED voor een periode van 5 jaar wordt besteld. De aanschaf van een nieuwe buitenkast wordt nog uitgesteld.

Glasvezel buitengebied
Peter gaat proberen om een extra informatieavond te organiseren in Haarlo voor glasvezel buitenaf. Waarschijnlijk in de week van 20 juni bij HCR Prinsen.

Seniorenraad
Deze avond wordt gehouden op maandag 6 juni, namens Haarlo’s Belang gaan Gerrit en Marianne hier naar toe.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.