Verslag werkgroep Sluipverkeer Haarlo 15 januari 2018

Dorpsgenoten,

Op maandag 15 januari 2018 is de eerste bijeenkomst van de werkgroep “Sluipverkeer Haarlo” gehouden. Naast de 10 dorpsgenoten die zich hiervoor hadden opgegeven, waren er 2 bestuursleden van Haarlo’s Belang aanwezig en 2 vakspecialisten (een verkeerskundige en een wegbeheerder) van de gemeente Berkelland en onze vaste contactpersoon. Hieronder volgt een beknopt verslag vanuit Haarlo’s Belang.

De gemeente Berkelland zit deze bijeenkomst voor. Het gaat hier om overheidsparticipatie op initiatief van inwoners van Haarlo en het betreft een verkeerskundig probleem. Het doel laat zich vertalen in een pilot. Er zijn veel wegen in deze regio. Er moet een oplossing worden bedacht die kan worden uitgeprobeerd in de praktijk.

Begin mei zal de N18 gereed zijn. In de zomer wordt de rondweg Neede afgerond. Voor de pilot wordt ingestoken op september. De N822 wordt naar verwachting een 60km/u weg vanaf september/oktober. Vanuit Haarlo’s Belang rijst de vraag of het in de praktijk brengen van mogelijke oplossing niet wat eerder kan. September klinkt nog ver weg. De gemeente geeft aan dat er in principe geen sprake is van een acuut gevaar.

De eerder gedane telling kan als mislukt worden beschouwd. Wel is er een duidelijke toename van verkeer merkbaar. Wat is daarvan de oorzaak? Onder andere het afsluiten van de Stokkersweg en de Oude Borculoseweg. In september – na de zomervakantie – zal opnieuw worden gemeten waarbij ook het vrachtverkeer apart wordt meegenomen.

Het openbaar ministerie is bepalend voor de uitvoering van controles en de prioritering daarvan. Wegen als de N822 zijn berekend op 6 á 7000 voertuigen per dag. In de praktijk zit het rond de 2500. Op 60km wegen kunnen er zo’n 1500 voertuigen per dag worden verwerkt. Op de Haarlosesteeg zijn pieken tot 2000 voertuigen gemeten. We moeten ons eigenlijk niet beperken tot de kern maar ook wat breder kijken.

Het vrachtwagenverbod vanaf de Wolinkweg kan wellicht worden verbeterd door het eerder in te laten gaan. Waar gaat het eigenlijk met name om? De snelheid of de hoeveelheid verkeer? Ook de aansluiting Haarloseweg / Hekweg is een gevaarlijk punt en volgens de gemeente verre van ideaal. Ook wordt er nog even gesproken over betrokkenheid van de waterzuivering. De gemeente zal contact met hen opnemen.

De gemeente stelt dat het niet haar voorkeur heeft om in korte klappen wat oplossingsrichtingen uit te proberen maar dat er heel zorgvuldig en afgewogen naar de lange termijn moet worden gekeken waarbij voor sommige aanpassingen ook een verkeersbesluit nodig kan zijn. Voor het volgende overleg wordt bepaald dat men als “huiswerk” meekrijgt om eerst eens na te denken over wat eigenlijk het probleem is. Wát willen we eigenlijk oplossen?

Met die gedachte nemen we afscheid. Het was in ieder geval een positieve avond waarbij iedereen zijn zegje heeft kunnen doen en er van een serieuze aanpak sprake lijkt te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.