Huldiging 50-jarig jubileum

Dorpsgenoten,

Onlangs heeft kulturhus ’t Stieltjen haar 10-jarig jubileum gevierd. Velen van u zijn daar wellicht bij aanwezig geweest. Er was een mooie opkomst en het was een gezellige middag. Haarlo’s Belang mocht van de gelegenheid gebruik maken om de “jubileumwinnaars” van ons eigen 50-jarig bestaan nog even in het zonnetje te zetten. Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn of de gebeurtenis nog eens willen herbeleven wordt hieronder de essentie van de bijbehorende toespraak weergegeven.

Wij staan hier vandaag namens Haarlo’s Belang en mogen van de gelegenheid gebruik maken om ook wat aandacht aan ons eigen jubileum te schenken. Het is al weer even geleden dat wij ons 50-jarig jubileum vierden. De officiële oprichtingsdatum is 19 januari 1966 geweest. In ons jubileumjaar wilden we iets extra’s doen voor ‘al onze dorpsgenoten’. Eind maart 2016 hebben wij een oproep gedaan om dit jubileum vorm te geven. Maar wat doe je dan?

Uiteindelijk hebben we alle inwoners van Haarlo gevraagd om ideeën aan te dragen die de leefbaarheid van Haarlo ten goede komen. Het beste idee willen wij daarbij belonen door bij te dragen aan de  totstandkoming daarvan. Dat kan door een financiële bijdrage, een handen-uit-de-mouwen-actie of misschien wel de gehele realisering van het idee. Nou verwachten we niet gauw een ‘one size fits all’ idee en daarom hebben we het in leeftijdscategorieën verdeeld. Van 0 tot 16 jaar, van 16 tot 60 jaar en van 60 jaar en ouder.

De vraag was: wat zou je voor jouw leeftijdsgroep graag in Haarlo gerealiseerd willen zien? Het mag van alles zijn. Ieder idee is welkom. De financiële middelen zijn natuurlijk niet onbeperkt maar wij mikken op 500 euro per categorie. Met een beetje goede wil kunnen we gezamenlijk vast iets doen waar iedereen wat aan heeft.

Uiteindelijk zijn er 9 inzendingen gekomen die soms meerdere ideeën bevatten. In het najaar van 2016 zijn alle ideeën bekeken op geschiktheid. Het was variërend van eenvoudige verbeteringen aan straatmeubilair tot verregaande ideeën over technologische ontwikkelingen en duurzaamheid. De rode draad was echter “doe iets voor onze jeugd”.

Het idee van een idee voor de eigen leeftijdscategorie is daarmee eigenlijk niet als zodanig overgekomen. In alle leeftijdscategorieën ging het vooral om ideeën voor de jeugd. En dan met name ideeën over verbetering van speelgelegenheden. Daarom hebben we de ‘jubileumvraag’ gebundeld in één uitvoering: het opknappen van het speelveld aan de Willem Sluyterweg.

Eind 2016 bleek uit nader onderzoek dat er nog oud asfalt onder het speelveld lag. De verwijdering daarvan kon wel eens een duur grapje worden. We hebben daarbij ook de gemeente ingeschakeld. Wat bleek? Ooit was het namelijk zo dat die grond toebehoorde aan het dorp Haarlo. Dat was wat lastig om in de gemeentelijke administratie te verwerken want wiens naam noteer je dan? En zo blijkt dat de gemeente zich de grond administratief eigenlijk heeft toegeëigend … Op zich is dat misschien niet zo’n fraaie stap geweest maar dan kunnen ze de sanering van de vervuilde grond nu wellicht ook voor hun rekening nemen.

Mede naar aanleiding van een bezoek van College van B&W hebben we gebruik gemaakt van de inzet van een zogenaamd burgerinitiatief. Bij een goed onderbouwd burgerinitiatief zorgt de gemeente voor een financiële bijdrage.

In 2017 blijkt Liander het gashuisje te gaan renoveren waardoor het gras weer omgeploegd zou worden. Daar wachten we dan maar eerst op. Ondertussen heeft de gemeente gezorgd voor sanering van de vervuilde grond. Wij vragen offertes aan voor speeltoestellen en dergelijke en dienen het burgerinitiatief in.

Eén van de ideeën was het maken van een overdekte zitplek. In de vorm van een blokhut stuitte dat op bezwaar i.v.m. de vrees voor overlast door  hangjeugd. Daar moeten we nog eens goed over nadenken. In de zomer van 2017 is Liander klaar en kunnen we verder.

De beoogde blokhut komt uiteindelijk in samenspraak met het Zunneke naast het kulturhus en kan dan meerdere doelen dienen. Er komen parkeerpaaltjes bij de ingangen van het speelveld om wildparkeren te voorkomen en de gemeente plaatst een nieuwe bank.

Er worden nieuwe speeltoestellen geleverd, een nieuw hek, een vangnet voor de voetbal, de oude doelpalen zijn teruggeplaatst, er is een klimrek, een glijbaan, de oude wipkippen zijn er weer bij, er is een volleybalnet geplaatst en ook de oude tafeltennistafel heeft weer een plek gekregen.

Tot voorjaar 2018 wachten we op een vergunning voor de blokhut. En afgelopen juni is de blokhut mede met hulp van vrijwillige handen geplaatst. Het idee is om de voorkant als zitplek te houden. Ook voor toeristen. De achterkant van de blokhut is dan voor de dierentuin van het Zunneke. Zo zijn we ruim 2 jaar verder maar dan heb je ook wat!

Aan wie hebben we dit eigenlijk allemaal te danken? Wij hebben de 3 inzenders geselecteerd die het dichtst bij deze ideeën in de buurt kwamen. Op alfabetische volgorde gaat het om:

1.         Mark en Lotte Bouwmeester: Opknappen van het speelveld Willem Sluyterweg.

2.         Henk Pardijs: Hekwerk speelveld Willem Sluyterweg.

3.         Tijn en Britt Prinsen: Bankje speelveld Willem Sluyterweg / Overdekte zitplek naast Kluntjespot.

Wij hebben deze mensen hartelijk bedankt voor het insturen van hun ideeën. Zij hebben daarvoor een attentie en of een cadeaubon ontvangen. Al met al was het een leuk traject. Het speelveld kan weer jaren mee en van de blokhut wordt al regelmatig gebruik gemaakt door al dan niet vermoeide toeristen of dorpsgenoten. Inmiddels is er ook een hekwerk geplaatst en ziet het er naar uit dat de eerste dieren binnenkort verwelkomd kunnen worden. Mooi!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.