Terugblik gesprek omgevingsvisie

De samenleving verandert voortdurend. Willen we ontwikkelingen kunnen sturen dan moeten we nadenken hoe we willen dat Berkelland er over 10 tot 20 jaar uitziet. Met deze “blauwdruk” van de toekomst wordt dan later beoordeeld welke ideeën en initiatieven passen bij dit toekomstbeeld. De omgevingsvisie gaat over de grote lijnen van o.a. bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur, landschap, landbouw, wonen duurzaamheid en duurzame energie(opweking).

Het maken van de Omgevingsvisie wordt voorbereid door de Raadswerkgroep Omgevingswet Berkelland. Deze hebben ons -Haarlo’s Belang- uitgenodigd voor een gesprek samen met de buurtvereniging Olden Eibergen op 15 februari over de toekomst van Haarlo en omgeving en Olden Eibergen. 

Op deze betreffende avond zijn een groot aantal onderwerpen aan de orde geweest. Vanuit Haarlo’s Belang hebben wij de volgende drie belangrijkste doelen (wensen) aangegeven: 

  • Voldoende woningaanbod in Haarlo. Voorzieningen als Kulturhus, school, kinderopvang, café en een goed verenigingsleven vinden wij uiterst belangrijk om leefbaarheid te bevorderen.
  • Een sterke en duurzame landbouw waar ondernemers een reëel inkomen verdienen;
  • Steun bij de energietransitie waarbij het gaat om zowel terugbrengen eigen verbruik als inpassing (grootschalige) opwek van energie.

Deze drie doelen zijn naar onze mening de punten waar gemeente en inwoners zich vooral voor moeten inzetten.

Op de totstandkoming van de omgevingsvisie zijn de (normale) inspraak-, bezwaar- en 

beroepsregels van toepassing.

Wilt u nog punten inbrengen, laat het ons weten. Dan sturen wij deze door naar de Raadswerkgroep.

 

Haarlo’s Belang

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.