Verslag online bestuursvergadering 23 februari 2021

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Vanessa Lappenschaar

Agenda bestuursvergadering 23 februari 2021

Opening bestuursvergadering

Notulen 26 januari

akkoord

Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn behandeld. Geen openbare opmerkingen hierover.

Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst is doorgenomen. 

Terugblik omgevingsvisie 15-02

De samenleving verandert voortdurend. Willen we ontwikkelingen kunnen sturen dan moeten we nadenken hoe we willen dat Berkelland er over 10 tot 20 jaar uitziet. Met deze “blauwdruk” van de toekomst wordt dan later beoordeeld welke ideeën en initiatieven passen bij dit toekomstbeeld. De omgevingsvisie gaat over de grote lijnen van o.a. bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur, landschap, landbouw, wonen duurzaamheid en duurzame energie(opweking).

Het maken van de Omgevingsvisie wordt voorbereid door de Raadswerkgroep Omgevingswet Berkelland. Deze hebben ons -Haarlo’s Belang- uitgenodigd voor een gesprek samen met de buurtvereniging Olden Eibergen op 15 februari over de toekomst van Haarlo en omgeving en Olden Eibergen. 

Op deze betreffende avond zijn een groot aantal onderwerpen aan de orde geweest. Vanuit Haarlo’s Belang hebben wij de volgende drie belangrijkste doelen (wensen) aangegeven: 

  • Voldoende woningaanbod in Haarlo. Voorzieningen als Kulturhus, school, kinderopvang, café en een goed verenigingsleven vinden wij uiterst belangrijk om leefbaarheid te bevorderen.
  • Een sterke en duurzame landbouw waar ondernemers een reëel inkomen verdienen;
  • Steun bij de energietransitie waarbij het gaat om zowel terugbrengen eigen verbruik als inpassing (grootschalige) opwek van energie.

Deze drie doelen zijn naar onze mening de punten waar gemeente en inwoners zich vooral voor moeten inzetten.

Op de totstandkoming van de omgevingsvisie zijn de (normale) inspraak-, bezwaar- en 

beroepsregels van toepassing.

Wilt u nog punten inbrengen, laat het ons weten. Dan sturen wij deze door naar de Raadswerkgroep.

Duurzaamheid

We hebben de actuele stand van werkgroep duurzaamheid besproken. Verder geen benoembare ontwikkelingen. 

Woonvisie/ leefbaarheid

Op dit moment (23 februari 2021) is er nog geen nieuws over leefbaarheid in Haarlo. We verwachten dat begin maart de kavels op de Garver vrijkomen. Mocht je interesse hebben in een (nieuwe) woning in Haarlo, neem dan contact op met Hugo Boom via leefbaarheidsgroephaarlo@gmail.com.

Paasvuur

In verband met de huidige maatregelen, betreft corona, hebben wij als bestuur van het Haarlo’s Belang helaas moeten besluiten dat het paasvuur ook dit jaar niet doorgaat. We hopen op begrip hiervoor. We gaan nog nadenken over een leuk alternatief voor kinderen/gezinnen in Haarlo rond Pasen. Meer informatie hierover volgt binnenkort op de website! 

Rondvraag/ Mededelingen

Sluiting

Volgende vergadering 30 maart 19.30 uur 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.