Verslag online bestuursvergadering 30 maart

Verslag bestuursvergadering 30 maart 2021

Opening bestuursvergadering

Komst Jan Lubben

– Omgevingsvisie
De ontwikkeling van de omgevingsvisie loopt. Jan geeft aan dat de punten die Haarlo’s Belang voor de omgevingsvisie heeft ingezonden, is verwerkt in het eerste concept van de omgevingsvisie. Zodra deze versie met ons wordt gedeeld kunnen wij hier feedback op geven. Jan houd ons op de hoogte en verwacht in mei hierover meer te kunnen vertellen.

– Noaberfonds
De aanvragen voor het Noaberfonds is minder dan eerder. Jan attendeert nogmaals dat wij, als inwoner van Haarlo, ideeën voor het dorp kunnen indienen bij het Naoberfonds.

Notulen 23 februari 2021

Akkoord bevonden.

Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn besproken. Geen openbare opmerkingen

Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst is besproken. Geen openbare opmerkingen.

Jaarlijkse ledenvergadering

De ledenvergadering in april kan helaas niet doorgaan vanwege de huidige coronamaatregelen. Onze voorkeur gaat naar een fysieke vergadering. Daarom stellen wij voor om over een half jaar nogmaals de situatie te herzien. Hopelijk kan de ledenvergadering fysiek plaatsvinden in het najaar. Wel zullen we de kascontrole doen. Als alternatief voor de ledenvergadering in april, zullen we een jaarverslag opstellen en deze delen met de leden. 

Duurzaamheid

Punt duurzaamheid besproken. Geen openbare opmerkingen. 

AED/ Reanimatie

De reanimatiecursus is wegens de huidige coronamaatregelen verzet. Deze zal in het najaar opnieuw worden ingepland. Luud van Eck heeft aangeboden de organisatie van de reanimatiecursussen op zich te willen nemen. We zullen, wanneer dit weer mogelijk is, ook samen met Luud kijken of we een nieuwe reanimatiecursus kunnen aanbieden voor geïnteresseerden. Tevens is Luud contactpersoon geworden voor het onderhoud aan de AED. Luud draagt het stokje over van Gerrit Grooters. We danken Luud hiervoor. Ook willen wij middels deze weg nogmaals Gerrit bedanken voor het onderhouden van de AED de afgelopen jaren. 

Rondvraag/ Mededelingen

– Bertie heeft zijn volle termijn als voorzitter volbracht. Per 1 mei a.s. zal Bertie aftreden als voorzitter van het Haarlo’s Belang. Wij vinden het jammer dat Bertie ons gaat verlaten. Wij willen hem uiteraard hartelijk bedanken voor zijn inzet voor het Haarlo’s Belang de afgelopen jaren. Bedankt Bertie! 

– Ronald heeft aangegeven het voorzitterschap op zich te willen nemen. Wij zijn hier erg blij mee en stemmen hier als bestuur mee in. Dank je wel Ronald! 

– Middels deze weg willen wij ons nieuwe bestuurslid introduceren: Martijn van Ginkel heeft aangegeven als bestuurslid te willen treden in het Haarlo’s Belang. Hier zijn wij als bestuur erg blij mee. Welkom Martijn! De contactgegevens van Martijn zullen worden toegevoegd aan de website. 

Sluiting

Volgende vergadering 20 april 19.30 uur 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.