Verslag online bestuursvergadering 25 mei

Opening bestuursvergadering

Komst Jan Lubben

– herinrichting Voshaarweg/Willem Sluyterweg

Dick Esselink heeft het conceptvoorstel voor herinrichting gestuurd naar Jan Lubben. Jan gaat hier deze week naar kijken en koppelt dit terug aan het Haarlo’s Belang. Jan verwacht dat het voorstel volgende week dinsdag in het B&W komt. Dan is het zichtbaar voor iedereen.

– Zendmast

De rechter vindt dat er een betere onderbouwing moet komen voor het onderzoek over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de zendmast. Gemeente heeft dat nu gedaan en ingediend. Er is een nieuwe inzending gedaan voor het onderzoek. De gemeente gaat ervan uit dat dit voldoende is. 

– Leefbaarheid

Op dit moment zijn er geen actualiteiten over de bouwplannen in Haarlo. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor kavels op Prinsenhof. 

Haarlo’s Belang heeft dinsdag 8 juni een gesprek met de leefbaarheidsgroep, waarin zij Haarlo’s Belang zullen bijpraten over de stand van zaken.  


– Zomerfeest

De afgelopen weken zijn er verschillende nieuwsberichten naar buiten gekomen over strengere wetten door de gemeente m.b.t. zomerfeest activiteiten. Jan Lubben geeft aan dat het bestuur van het Zomerfeest contact op kan nemen met Jan wanneer er onduidelijkheden of belemmeringen zijn. De intentie van de gemeente is alsnog dat zomerfeesten zoveel mogelijk op dezelfde manier voortgezet kunnen worden. 

Er worden twee personen binnen de gemeente ingezet die kunnen helpen en begeleiding kunnen geven rondom de wet- en regelgeving zomerfeesten. 

Notulen 20 april 2021

Akkoord

Ingekomen stukken

– NL Doet

Zaterdag 29 mei a.s. wordt er weer een NL Doet dag georganiseerd bij ‘t Kulturhus. Ook wij zijn uitgenodigd. Jan en Vanessa zullen aanwezig zijn namens het Haarlo’s Belang. 

– Mail Sinterklaas

We hebben een mail ontvangen met de vraag of wij dit jaar met ons sinterklaasfeest weer een Sint en Piet willen ‘ inhuren’. We willen voorstellen om net als voorgaande jaren dit evenement voort te zetten. Als alles mogelijk is i.v.m. corona, zal de intocht in Haarlo weer een week na de landelijke intocht plaatsvinden. 

Actiepuntenlijst

Actiepunten besproken.

Rondvraag/ Mededelingen

– Vraag: Wat te doen met onkosten bij onderhoud begraafplaats?

Bonnetjes kunnen gedeclareerd worden bij het Haarlo’s Belang. Voor grote uitgaven of aanschaf moet er eerst een aanvraag worden ingediend.

Sluiting

Volgende vergadering 22 juni om 19.30 uur. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.