Verslag online bestuursvergadering 20 april 2021

Opening bestuursvergadering

Komst Jan Lubben

– Herinrichting voshaarweg/ sluyterweg
Jan geeft aan dat de chicane aan Wolikweg niet omgedraaid kunnen worden. Op dit moment liggen de chicane aan de verkeerde kant van de weg. De chicane zijn destijds geplaatst om de snelheid van het verkeer vanaf de 60 km/u weg af te remmen. De reden dat dit niet aan de andere kant van de weg geplaatst kan worden, heeft te maken met de afstand met inritten. De inritten van ‘t Kluntjespot en de begraafplaats komen in beknelling wanneer de chicane aan de andere kant van de weg wordt geplaatst. De gemeente stelt voor om het zo te laten. Op deze manier heeft het geen positief effect op het snelheidsprobleem. Wij stellen daarom ook voor dat er gekeken wordt naar een alternatieve oplossing. Jan Lubben koppelt onze vraag intern terug.

De gemeente is bezig met de uitwerkingen van de herinrichting van de Voshaarweg en Sluyterweg. De betreffende buurten hebben recent nieuwe informatie ontvangen over de herinrichting. Haarlo’s Belang is nog niet op de hoogte. Jan koppelt dit terug en verwacht dat Dick Esselink contact met ons gaat opnemen.

– Zendmast
Verweerschrift komt binnenkort in het B&W. Daarna gaat het weer naar de Raad van Staten. Wordt vervolgd. 

– Kavels op de Garver

De inschrijfperiode voor de kavel op de Garver is inmiddels gesloten. Op dit moment is bij het Haarlo’s Belang nog niets bekend over de invulling van de kavels. De werkgroep Leefbaarheid gaat contact op te nemen met de gemeente over de actuele stand van zaken. 

Notulen 30 maart 2021

Akkoord.

Ingekomen stukken

Actiepuntenlijst

Plan Prinsenhof

Het Haarlo’s Belang staat, zoals eerder vermeld, positief tegenover de plannen op locatie Prinsenhof. Wel zijn we kritisch over de totstandkoming van het genoemde aantal woningen. Het Haarlo’s Belang, als mede de werkgroep Leefbaarheid, heeft vooraf geen inzage gehad in het plan zoals deze er nu ligt. De werkgroep Leefbaarheid zal het dorpsbelang inzake woningbouw, in nauwe samenwerking met Haarlo’s Belang, vanaf nu vertegenwoordigen. De ontwikkelingen op plan Prinsenhof zullen we nauw blijven volgen via de werkgroep Leefbaarheid. Wij blijven in gesprek met de gemeente en de projectontwikkelaar. Op deze manier proberen we samen deze plannen zo positief mogelijk te laten verlopen.

Rondvraag/ Mededelingen

Sluiting

Volgende vergaderingen:

–  25 mei 19.30 uur
–  29 juni 19.30 uur 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.