Uitnodiging ledenvergadering Haarlo’s Belang

Het bestuur nodigt alle leden van Haarlo’s Belang uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 19 april om 20.00 uur bij HCR Prinsen te Haarlo.

Agenda

1. Opening

2. Voorstelronde bestuur

3. Verslag ledenvergadering 2021

4. Financieel verslag

– Verslag penningmeester
– Verslag kascommissie (Gerrit Fokkers en Dini Prinsen)
– Benoeming kascommissie

5. Vaststelling contributie 2022

6. Wijziging statuten + stemmen
(De gewijzigde statuten zijn in te zien in Kulturhus ’t Stieltjen vanaf 12 april)

7. Vooruitblik 2022/2023
– Playcourt
– Opknappen speeltuin
– Verbetering dorpsaanzicht
– Basis reanimatiecursus

8. Rondvraag

9. Sluiting

Wij hopen je te zien op 19 april!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.