Verslag bestuursvergadering 29 maart 2022

Aanwezig: Anne Prinsen, Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Gerrit Dekker

Afwezig: Tineke Wantia (met kennisgeving)

Verslag bestuursvergadering 29-03-2022

Opening + welkom Sanne Prinsen

19.30 Locatie paasvuur bekijken en laatste dingen doorspreken met de buurten.

 • Dit jaar hebben we een alternatieve locatie voor het paasvuur. Namelijk aan de Dennenweg (bekijk dit nieuwsbericht voor alle informatie rondom het paasvuur). 
 • Henk v/d Pol gaat zaterdag 16 april het snoeihout opstapelen. 
 • Gerrit zorgt ervoor dat al het materiaal klaarligt om het terrein af te zetten.
 • Zaterdag 23 april moet het terrein weer worden opgeruimd. Er wordt gestart om 10.00 uur.
 • Er moet stro worden gebruikt om het paasvuur aan te steken. Ronald zorgt voor een kar.

Notulen 22-02-2022

Notulen akkoord. 

Ingekomen stukken

– Kast AED: De AED kast is kapot. Het AED apparaat is helemaal nagekeken en goedgekeurd. We hebben geen contactgegevens van het bedrijf voor de kast. Ronald benadert Gerrit Grooters of hij meer informatie hierover heeft. Zo niet, nemen we contact op met AIVIA. 

– Zendmast: Eind december 2020 heeft de rechtbank het besluit over de plaatsing van de KPN mast aan de Dennenweg in Haarlo vernietigd. Gemeente Berkelland heeft volgens de rechtbank te weinig onderzoek gedaan naar eventuele schade die de zendmast kan aanrichten aan omliggende gebieden. Gemeente heeft opnieuw onderzoek gedaan en ingediend. Op 16 mei aanstaande is er weer een hoorzitting over de zendmast. Het is een openbare zitting. 

Actiepuntenlijst

– Anne is bezig met het bijwerken van de vrijwilligerslijst. Sanne neemt contact met Gerrit op over vrijwilligers van begraafplaats.

– Vanwege het plan Prinsenhof zullen de kledingbakken/glasbakken in Haarlo worden verplaatst. Het idee is nu om de bakken te verplaatsen naar het Kulturhus. Hierover is nog geen definitieve uitspraak gedaan bij de gemeente. Ronald vraagt Jan Lubben voor een update.

– De statuten zijn aangepast. Twee weken voor de ledenvergadering zullen deze statuten beschikbaar worden gesteld in het Kulturhus. Alle leden kunnen naar het Kulturhus komen om de statuten door te lezen. Op de ledenvergadering zal worden gevraagd of je akkoord bent of niet. 

Projecten 2023 

 • Er zijn diverse initiatieven ontstaan om Haarlo te verbeteren en te vernieuwen. Waaronder het renoveren van de speeltuin op De Pas, het opvrolijken met groen aan alle binnenkomsten van Haarlo en een bankje aan het fietspad naar Borculo. Deze initiatieven gaan we oppakken met Jan Lubben. Naar verwachting zullen de bovenstaande projecten in 2023 worden uitgevoerd. 
 • Er is vanuit groep 7 en 8 van OBS de Voshaar een idee ontstaan om een skatebaan te plaatsen in Haarlo. Hierover hebben zij een brief opgesteld en gestuurd naar de gemeente. De gemeente gaat contact opnemen met de initiatiefnemers. Om samen te kijken naar een oplossing.  
 • Er wordt een avond gepland met Jan Lubben om de bovenstaande projecten te bespreken. Twee afgevaardigden van Haarlo’s Belang zullen hierbij aanwezig zijn. 

Midzomerwandeltocht

 • Twee jaar geleden is er een ander idee ontstaan voor de jaarlijkse midzomerwandeltocht. Namelijk een wandeltocht bestaande uit drie onderdelen: een grote wandelroute van 30 tot 40 km, een wandelroute met een rondleiding door het bos en wandelen met een wandelcoach. Het doel van de midzomerwandeling is om geld binnen te halen voor een goed doel. Jan neemt contact op met Tineke of ze daar nog invulling over heeft en/of we dit nog gaan oppakken als Haarlo’s Belang. Wordt vervolgd. 

Prinsenhof

 • Dinsdag 22 maart heeft er een inloopavond plaatsgevonden voor omwonenden van het project Prinsenhof. Deze inloopavond werd georganiseerd door Constabiel. Die dit in opdracht heeft gedaan van de projectontwikkelaar. Tijdens deze avond zijn kaartjes van de indeling van nieuwe woonwijk Prinsenhof, zogenaamde ‘vlekkenplannen’, getoond aan de aanwezigen. Het Haarlo’s Belang heeft tegelijk met de rest van de genodigden hiervan kennis genomen. Wij zijn zelf geen partij in de plannen en hebben hier ook geen invloed op. Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners kennis kunnen nemen van de huidige stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Prinsenhof. Een update over plan Prinsenhof lees je in dit nieuwsbericht.

Financieel jaarverslag

 • De kascommissie heeft controle gedaan. Kas is goedgekeurd. Kascommissie moet opnieuw worden samengesteld voor 2 jaar. We zullen dit bespreken tijdens de jaarvergadering.

Jaarlijkse ledenvergadering

 • De agenda’s van de jaarvergadering zullen worden rondgestuurd. Ronald print de agenda voor de ledenvergadering uit en brengt deze bij Jan. Jan brengt de agenda’s rond.
 • Vanessa plaatst de uitnodiging op de website.
 • Jan print de aangepaste statuten uit en legt deze neer in het Kulturhus. Statuten liggen vanaf dinsdag 12 april ter inzage in het Kulturhus.

Playcourt

 • Vrijdag 18 maart heeft Marcel Lankwarden (Eén van de initiatiefnemers Playcourt project) en Ronald Grooters (Voorzitter Haarlo’s Belang) een cheque in ontvangst mogen nemen van het OVM initiatief ‘De Brandkaste’. Met deze cheque is het mogelijk om ook de bestrating van en naar de playcourt te realiseren. Zodat de playcourt ook makkelijk toegankelijk wordt voor hulpdiensten en mensen met een beperking. Via deze weg willen we nogmaals OVM bedanken voor de schenking van dit mooie bedrag. 
 • Vanessa zal een berichtje plaatsen hierover op de website als nieuwsbericht.

Rondvraag/ Mededelingen

 • Energietransitie: Jan en Ronald waren aanwezig op de informatieavond over de energietransitie. De kleine kernen/buurtschappen hebben aangegeven bij de gemeente dat de energie projecten in het hun gebieden worden geplaatst, maar zij verder geen inspraak hebben. Graag willen zij ook hierover kunnen meepraten. Gemeente heeft initiatief op zich genomen en is nu in gesprek met verschillende groepen. Dus niet alleen met de kleine kernen. Ronald ontvangt nog een verslag n.a.v. deze avond. Maandag 11 april is de volgende bijeenkomst. Vanuit Haarlo’s Belang zullen twee afgevaardigden aanwezig zijn.
 • Sanne Prinsen wil graag lid worden als bestuurslid van het Haarlo’s Belang. Daar zij wij als bestuur erg blij mee. Welkom Sanne!
 • We zullen dit jaar weer een paasactiviteit organiseren voor kinderen. Sanne, Anne en Vanessa pakken dit op. 

Sluiting

 • Volgende vergadering is de ledenvergadering op dinsdag 19 april om 20.00 uur.
 • Op 3 mei is de volgende bestuursvergadering. Start om 19.30 uur
PDFPRT

Reacties zijn gesloten.