Verslag bestuursvergadering 21 juni

Aanwezig: Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Tineke Wantia, Anne Prinsen

Opening

Hans van Baardwijk heeft gereageerd op onze openstaande ‘vacature’ bestuurslid en kijkt vanavond een keertje mee met onze vergadering. Welkom Hans. 

19.30 uur komst Jan Lubben

Stand van zaken zendmast
Binnenkort verwacht de gemeente uitspraak over de antennemast. De verdediging was goed zegt Jan Lubben. Bij een niet volledige onderbouwing kan gemeente aanvulling doen. Maar besluit kan ook vernietigd worden. Welke maatregelen de gemeente gaat ondernemen bij een negatieve uitspraak is nog niet duidelijk. De rechter heeft aangegeven geen aanvullende onderbouwing nodig te hebben. Er komt geen extra zitting. 

Vraag Haarlo’s Belang aan Jan Lubben: Stel uitspraak negatief, komt er dan een noodvoorziening? Er zijn inmiddels al meerdere situaties geweest waarbij er geen 112 kon worden gebeld. Er moet echt actie worden ondernomen.
Jan Lubben gaat navraag doen over de noodvoorziening bij de Gemeente. De verantwoordelijkheid voor de noodvoorziening ligt volgens de gemeente bij providers. We wachten het definitieve antwoord van Jan Lubben af.

Stand van zaken speeltuin de Pas/skatebaan/plantenbakken

  • Project speeltuin: Harry van de gemeente is bezig met het aanvragen van subsidies voor het realiseren van een nieuwe speeltuin voor op De Pas. De speeltuin is volgens de gemeente vrij nieuw (2014) en daarom is het ingewikkelder om hier financiering voor te krijgen. Volgens Jan is de kans wel groot dat het project door kan gaan. Harry is er mee bezig geweest. Op dit moment is hij met vakantie. Na zijn vakantie wordt dit project weer opgepakt. Jan Lubben heeft tijdens deze vergadering mondeling toegezegd dat we budget krijgen om in 2023 dit plan te realiseren. Begin augustus wordt er een afspraak ingepland om het concept ontwerp te bespreken.
  • Project skatebaan: Er is gekeken naar een mogelijke locatie voor de skatebaan. De speeltuin aan de Willen Sluyterweg is een mogelijke optie. Er moeten dan wel speeltoestellen weggehaald worden. Dit wordt gedaan in samenspraak met de rest van Haarlo. Op dit moment komt eerst de  leverancier van skatebaan langs om te kijken of het prijstechnisch kan. 20 juli heeft Rianne afspraak met gemeente.
  • Opvrolijken Haarlo: Daniel heeft al ideeën ingediend bij de gemeente. En heeft afspraak met Harry ingepland om deze te bespreken. Ronald neemt contact op met Daniel voor een update. Zodra ideeën concreet zijn zullen we deze delen middels onze website.  

Stand van zaken opvang Oekraïners
De verwachting is dat de vluchtelingen uit Oekraïne binnenkort worden gehuisvest in Burgers In. Er was wat vertraging omdat geen locatiemanager beschikbaar was. Deze week staat er een sollicitatiegesprek gepland.

Vraag: Wordt Burgers Inn na de opvangperiode beschikbaar voor arbeidsmigranten? Jan Lubben doet navraag en brengt ons op de hoogte.

Glascontainers
Jan Lubben heeft de conceptovereenkomst voor de plaatsing van de glascontainers bij het Kulturhus ontvangen. Deze gaat hij delen met het bestuur van het Kulturhus. Bij akkoord, worden de containers naar verwachting dit najaar geplaatst. Jan Lubben houdt ons op de hoogte.

Communicatie gemeente/ HB
Haarlo’s Belang was teleurgesteld in de communicatie van gemeente over het delen van informatie over opvanglocatie Burgers In. We zouden als eerst worden geïnformeerd zodat we de inwoners konden informeren. Helaas was dit niet het geval en was een persbericht ons voor. Jan Lubben geeft aan dat de communicatieadviseur van de gemeente op de hoogte is van onze afspraken. Maar in dit geval zijn voor het persbericht ook andere partijen geïnterviewd. Waardoor er meer informatie is gelekt. Dit heeft de gemeente niet tegen kunnen houden. Wel geeft Jan Lubben aan dat de gemeente ons had kunnen informeren over dat zij waren geïnterviewd door de krant en dat er mogelijk een persbericht kwam. 

Controle groenvoorziening?
Vraag: In hoeverre wordt groenvoorziening werkzaamheden van derden gecontroleerd door de gemeente? Er is recent iemand geweest, maar het onkruid staat bijvoorbeeld nog steeds hoog. Jan Lubben geeft aan dat burgers van Haarlo foto’s kunnen toesturen wanneer zij iets tegenkomen. Dit kan via Melding Openbare Ruimte. Bijvoorbeeld ook bij het ontdekken van de processierups.
Link: https://www.gemeenteberkelland.nl/direct-regelen/overlast-klachten-en-bezwaar/melding-woonomgeving/melding-of-klacht-over-de-openbare-ruimte/

Gevaarlijke situatie fietspad richting Eibergen
Door de vernieuwing van de Willen Sluyterweg is ook de ingang van het fietspad naar Eibergen veranderd. De nieuwe situatie is niet veilig. Men weet bijvoorbeeld niet goed waar ze het fietspad op kunnen. Ronald heeft hierover al contact met de gemeente. En hoopt volgende week hier meer informatie over te krijgen. 

Notulen 03-05-2022

Akkoord. 

Ingekomen stukken

Geen. 

Actiepuntenlijst

  • Puntje kerstboom op de volgende vergadering zetten.
  • De lijst met vrijwilligers voor de begraafplaats zijn binnen. Anne voegt deze toe aan de algemene lijst. 
  • Groot onderhoud kerkenpad, wie doet dit? Jan heeft navraag gedaan bij Jannie Nijhuis. Ze wil een wal aanleggen. Bij het onderhoud aan het kerkenpad is grasmaaien goed te doen. Snoeien en opmaken van het pad is niet te doen. Actie: We gaan aan de gemeente vragen wie dit onderhoud gaat doen. Jan belt Jan Lubben. 

Prinsenhof

Martijn heeft contact gehad met Maurice van Constabiel. Het plan, zoals gepresenteerd op de infoavond, ligt nog bij de gemeente. Er is nog geen akkoord van afdeling verkeer. Verder is er geen nieuws.

Playcourt

Tineke heeft als penningmeester de 5000 euro vrijgegeven aan de stichting voor Playcourt. Dit is een lening. Wanneer de stichting subsidie ontvangt, kan het bedrag worden terug betaald. 

Oekraïners 

Als Haarlo’s Belang willen we wat betekenen voor de vluchtelingen die in Haarlo komen. Jan heeft contact opgenomen met de gemeente. Zij geven aan dat er behoefte is aan fietsen. Wij gaan een fietsenactie opzetten. Vanessa plaats berichtje op de website hierover. 

Jan zal dit project leiden.

Jaarlijkse bestuursuitje

Jaarlijks bestuursuitje is gepland op 9 oktober. Tijdstip zal rond 14.00 uur zijn. 

Rondvraag/ Mededelingen

  • Jan stopt binnenkort als projectlid in het project Haarlo Natuurlijk Neutraal. Hiervoor zoeken we nog een opvolging. We zetten dit op de actiepuntenlijst voor de volgende vergadering.
  • Tineke stopt dit jaar als penningmeester en bestuurslid. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester. Volgende vergadering gaan we dit bespreken.
  • Anne en Ronald gaan aankomende vrijdag naar de notaris om de nieuwe statuten te ondertekenen. 
  • Hans van Baardwijk wil zich graag aanmelden als bestuurslid. Daar zijn we heel blij mee. Welkom Hans! 

Sluiting

Volgende vergadering is op dinsdagavond 19 juli 19.30 uur bij Prinsen. 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.