Verslag bestuursvergadering 27 sept 2022

Aanwezig: Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk 

Afwezig: Tineke Wantia

Opening

Inloopspreekuur 

Inloop 19.30:

Een aantal bewoners aan de Willem Sluyterweg geven aan verbaasd te zijn om op de website te lezen dat er een skatebaan komt aan de Willem Sluyterweg. En vinden het jammer dat zij niet persoonlijk zijn geïnformeerd door het Haarlo’s Belang. Het Haarlo’s Belang geeft aan dat er nog geen sprake is van een skatebaan aan de Willem Sluyterweg. En het gaat om een combobocht skatebaan en zeker geen halfpipe.

In maart heeft het Haarlo’s Belang een bericht gekregen vanuit de gemeente dat kinderen uit groep 8 van De Voshaar graag een soort skatebaan willen in Haarlo. Na het horen van dit bericht is het Haarlo’s Belang om tafel gegaan met de gemeente en iemand van school. In dit gesprek is aangegeven dat kinderen graag een soort combobocht skatebaan willen. Dus een mini skatebaan.

De gemeente is samen met school gaan kijken welke plek mogelijk geschikt is in Haarlo. Hierover zijn nog geen beslissingen genomen. Tijdens de zomerperiode zijn er, zonder weten van Haarlo’s Belang, metingen gedaan op het speelveldje aan de Willem Sluyterweg door de gemeente. Dit heeft verwarring veroorzaakt bij de buurt. Buurtleden van Willem Sluyterweg geven aan dat ze contact hebben gehad met iemand van de gemeente. Zij zijn niet respectvol aangesproken over de skatebaan. Er is door de betreffende persoon vervelende opmerkingen gemaakt naar buurtleden. Het was geen prettig gesprek. Haarlo’s Belang koppelt dit terug aan Jan Lubben.

Jan Lubben geeft aan dat op dit moment nog niet duidelijk is of er een mini skatebaan komt in Haarlo. De status is nu dat het speelveldje aan de Willemsluyterweg waarschijnlijk niet doorgaat.

20.00 uur Jan Lubben

Prinsenhof → stand van zaken
Jan Lubben heeft Nick gesproken. Jan Lubben geeft aan dat het lastig is om een oplossing te vinden met zoveel toegezegde huizen. Haarlo’s Belang koppelt terug aan Nick dat wij het belangrijk vinden dat er stappen worden ondernomen. En dat de oplossing aan de wet- en regelgeving moet voldoen. 

Projecten 2023 → stand van zaken:

 • Groenvoorziening: Daniël heeft ons een plan gestuurd met daarin het voorstel voor o.a. de bloembakken in Haarlo. Ook is de offerte inmiddels binnen bij Daniël. Jan Lubben geeft aan dat het onderhoud van de bloembakken bij het dorp zelf ligt. We zullen het plan intern bespreken en daarna delen op onze website. Zodat inwoners hierop kunnen reageren. Ronald koppelt terug aan Daniël dat we het plan de volgende vergadering gaan bespreken. Ook zit in het ontwerp een voorstel om de kanostoep te verharden. Daniël heeft met Waterschap gesproken en gaf aan dat het alleen een kwestie is van aanvraag indienen. Jan Lubben geeft aan dat als er wordt gekozen voor verharding het onderhoudt bij het dorp komt te liggen.
 • Speeltuin de Pas: Onlangs is er een gesprek geweest tussen projectgroep de De Pas en de gemeente over het vernieuwen van de speeltuin. De gemeente gaf aan dat bestaande speeltoestellen op De Pas niet vervangen kunnen worden omdat deze nog vrij nieuw zijn. Jan Lubben benadrukt tijdens de vergadering dat 1 of 2 speeltoestellen extra zeker mogelijk is. Dit verzoek kan de projectgroep indienen. Bijvoorbeeld speeltoestellen voor de allerkleinsten. Dit weekend gaat de projectgroep een plan opstellen. Dit plan wordt eind deze week opgestuurd naar Harry. Jan Lubben geeft aan dat Harry eind oktober een definitief plan heeft die de projectgroep kan delen met de buurt.Ook is het idee dat er een muurschildering komt op de muur van Kamminga. Bij Kamminga is navraag gedaan of zij dit goed vinden. Het idee is dat kinderen uit Haarlo samen onder begeleiding van een professional een muurschildering gaan maken. Jan vraagt Ida Roekenvisch of ze belangstelling heeft.Ook kan de projectgroep gebruikmaken van financiering uit De Brandkaste. Anne mailt de uitleg door.
 • Skatebaan: Haarlo’s Belang wil samen in gesprek met de kinderen van school. We zijn als Haarlo’s Belang namelijk erg blij dat kinderen zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben. We willen dan ook samen gaan kijken naar wat wel mogelijk is. Zodat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.
 • Antennemast: Op het moment van vergaderen was er geen update. 
 • Stand van zaken glascontainers: In verband met de nieuwbouwplannen bij Prinsen moeten de glascontainers worden verplaatst. Het idee is om de glascontainers bij het Kulturhus te plaatsen. De gemeente heeft het conceptplan gedeeld met Kulturhus. Dit concept wordt op de volgende vergadering van Kulturhus besproken.
 • Stand inrichting groenvoorziening Willem Sluyterweg/ Voshaarweg: Eind oktober gaat Dick van de gemeente rond met de buurt. Zodat de buurt inspraak kan doen op het plan. De buurt ontvangt hierover tzt een brief van de gemeente. 
 • Groot onderhoud kerkenpad: Jan stuurt Jan Lubben een mail hierover. 

 

Opening vergadering

Notulen 26-07-2022

Akkoord

Ingekomen stukken

– OVM Brandkaste: Projectgroep De Pas kan een verzoek indienen om gebruik te maken van de Brandkaste. Zij moeten dan een klein verhaaltje met toelichting en wens voor 30 november insturen. 

Actiepuntenlijst

 • Jan stuurt lijst afvalruimers naar Anne
 • Project Haarlo Neutraal wordt overdragen aan Hans

Kerstboom voor parkeerplaats

Ronald heeft Geesterens Belang benaderd per mail over de kerstboom, maar nog geen reactie ontvangen. Volgende vergadering op terugkomen. 

Playcourt stand van zaken

Ronald benadert Henk Lever over wat de stand van zaken is van de Playcourt. 

Nieuwe bewoners ‘kaartjes in de brievenbus’

Anne doet een kaartje in de brievenbus bij nieuwe inwoners van Haarlo. 

Terugkoppeling avond van de DET

Martijn heeft de avond van de DET bijgewoond. Er was een nieuwe wethouder aanwezig. De avond begon met een stukje informatie voor omwonenden. Het tweede deel werd er input gevraagd van de aanwezigen over het plan. In de onderhandelingen met de gemeente is vastgesteld dat binnen twee weken een verslag komt. Verslag wordt met Martijn gedeeld. 

Rondvraag/ Mededelingen

 • Bestuursuitje van 9 oktober gaat niet door. We gaan eind dit jaar een nieuwe datum prikken zodat we tegelijkertijd ook afscheid kunnen nemen van Jan en Tineke.
 • Oproep nieuwe bestuursleden opnieuw op de website plaatsen. Vanessa pakt dit samen met Ronald op.

Sluiting

Volgende vergadering: dinsdag 25 oktober om 19.30 uur.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.