Verslag bestuursvergadering 26 juli 2022

Aanwezig: Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Tineke Wantia, Anne Prinsen

Inloopspreekuur

19.30: Bert Grooters vanuit het Kulturhus
Bert Grooters sluit aan vanwege de financiën van het Kulturhus. Met de oprichting van het Kulturhus hebben Haarlose verenigingen/stichtingen zich ingeschreven als medegebruiker. Ook het Haarlo’s Belang. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt over financiële vergoedingen voor activiteiten als de ouderensoos, donderdagochtend koffie drinken en koffie drinken onderhoudsgroep begraafplaats. In 2019 en 2020 zijn wegens omstandigheden deze facturen niet verstuurd. Kulturhus is een bedrag misgelopen aan inkomsten. Haarlo’s Belang wil het misgelopen bedrag gewoon betalen. Ronald koppelt dit terug. 

Bert stelt voor om in de toekomst een vast bedrag per kwartaal in rekening te brengen vanaf 1 jan 2023 voor de activiteiten als ouderensoos, donderdagochtend koffie drinken, koffie drinken onderhoudsgroep begraafplaats. Haarlo’s Belang gaat hiermee akkoord. Wel is het belangrijk dat op de facturatie de activiteiten worden genoteerd.

Opening vergadering

Notulen 21-06-2022

Notulen 21 juni is akkoord.

Ingekomen stukken

 • Mail Henk Leever
  Ronald sprak Henk Leever op het zomerfeest n.a.v. de notulen van de vorige vergadering over de bereikbaarheid in Haarlo. Henk was geschrokken wat betreft het niet kunnen bereiken van 112. Henk heeft mogelijk een alternatief voor een locatie gevonden, namelijk op de hoek Oude Eibergseweg/Groenloseweg op de picknickplaats. Henk stelt voor dat wij als Haarlo’s Belang met de gemeente contact opnemen.

  Ronald neemt contact op Jan Lubben hierover. Ronald maakt aan de hand van de mail van Henk een beknopt verslag en stemt dit af met Henk. 

Actiepuntenlijst

 • Anne heeft Martine ten Dolle nagevraagd over de melding van Hartveiligwonen. Als het goed is, is het probleem opgelost en krijgen mensen met de app gewoon een melding.

Speeltuin De Pas

Vanessa heeft een mail ontvangen van Harry van de gemeente met de mededeling dat wij een schets moeten aanleveren voor de nieuwe speeltuin op De Pas. In een eerder overleg met Jan Lubben is afgesproken dat de gemeente een schets/ontwerp maakt n.a.v. de enquête die projectgroep Speeltuin De Pas heeft gehouden. Vanessa koppelt dit terug naar Harry met een kopie van het verslag van het overleg met Jan Lubben. Ronald stuurt de mail van Harry door naar Jan. 

Algemeen groen onderhoud

Ronald heeft contact met Jan Lubben gehad over het groen achterstand in Haarlo en heeft daarbij een aantal foto’s meegestuurd. Ronald heeft erop aangedrongen dat iemand langskomt. Jan Lubben heeft dit gelijk opgepakt. Freek van de gemeente heeft geconstateerd dat het groen inderdaad zeer slecht is onderhouden in Haarlo. Hij heeft met de hovenier contact opgenomen en aangedrongen om het achterstallig onderhoudt weg te werken. 

Skatebaan Haarlo

De skatebaan is een initiatief leerlingen van groep 7 en 8 van De Voshaar. Er gaan geruchten rond dat inwoners bang zijn voor een grote skatebaan zoals die in Eibergen. Dit is niet het geval. Het gaat om een mini skatebaan. Het is nog niet bekend waar en of die in Haarlo komt. Vanessa maakt een berichtje voor op de website.

Kerstboom voor parkeerplaats

Gaan we een nieuwe kerstboom aanschaffen voor op de parkeerplaats? Ronald neemt contact op met Geesteren over wat hun ideeën zijn. En met de vraag of we eventueel gezamenlijk iets kunnen doen. Voor de aanschaf kunnen we het geld gebruiken dat we hebben ontvangen vanuit de bingo dat georganiseerd werd door muziekvereniging de Eendracht.

Rondvraag/ Mededelingen

 • Medison AED bij Prinsen is gekeurd. Rapport is goedgekeurd. 
 • We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zullen inwoners persoonlijk benaderen of zij willen aansluiten. Wanneer dit niet lukt, zullen we weer een berichtje plaatsen op de website. Volgende vergadering dit punt weer oppakken. 
 • Jan heeft namens de Haarlose inwoners vier fietsen gebracht naar Burgers Inn. 
 • Jan vraagt mailadres van de locatiemanager van Burgers Inn. 
 • Playcourt is volop in realisatie. De verwachting is dat de Playcourt eind dit jaar gerealiseerd is.

Sluiting

Volgende vergadering 27 september om 19.30 uur in het Kulturhus.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.