Verslag gesprek gemeente Berkelland en Dostal over herinrichting op 28 januari 2016

Dorpsgenoten,

Donderdag 28 januari 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Berkelland en de aannemer over de herinrichting van de kom van Haarlo. Punten die doorgenomen zijn:

Werkzaamheden in Willem Sluyterweg en Voshaarweg waren voor Berkelland en Dostal ook een verrassing. Nutsbedrijven zijn niet verplicht dit aan de gemeente te melden maar men probeert nu wel grip op de zaak te krijgen en deze werkzaamheden zullen zoveel mogelijk gemeld worden in de voortgang.

Trottoirs Eibergseweg waren ten onrechte al opgebroken, zal hopelijk niet meer voorkomen.

Wegomleidingen waren inderdaad nog niet goed en tijdig aangegeven. Dat wordt nu op de hoofdwegen wel goed aangegeven. De sluiproutes worden door de gemeente extra in de gaten gehouden wat schade betreft en eventueel aanvullende voorzieningen zoals eenrichtingsverkeer in Bussinkdijk / Giffelerweg worden genomen. Er zijn al verkeersregelaars ingezet op diverse plaatsen en de politie voert extra controles uit.

Informatie wordt door Dostal op het publicatiebord opgehangen (dit is op de achterzijde van het paneel van het Toeristisch Opstap Punt aan de zijde van de Scholtenweg) en op Facebook. Op dit bord hangt ook de meest actuele planning.

Hulpdiensten worden regelmatig op de hoogte gesteld van de actuele afzettingen.

Waterleidingen van de Scholtenweg zijn geheel vernieuwd en dat gaat ook gebeuren met de Eibergseweg binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom tot aan de Veldweg wordt een nieuwe leiding geboord.  Voor de Borculoseweg ligt een plan voor  de vervanging van enkele delen maar hierover is de gemeente met Vitens in overleg want men wil straks geen lekkage in de nieuwe straat. Volgens informatie van de gemeente Berkelland en Dostal zou de verkleining van de waterleiding langs de Wolinkweg geen problemen
geven voor de capaciteit.

Liander gaat binnenkort de huizen langs de Voshaarweg en Willem Sluyterweg aansluiten op de nieuwe kabel; betreffende bewoners krijgen hiervan bericht.

Er wordt door de nutsbedrijven alleen gewerkt aan het elektriciteit netwerk en de waterleidingen. Aan gasleidingen en telefoon wordt niet gewerkt. Elke maandag tussen 15.00 en 16.00 uur is er gelegenheid voor de inwoners van Haarlo om de uitvoerder (Rik Mulder) te spreken.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.