Bijeenkomst Glasvezel Buitenaf 14 april 2016

Op donderdag 14 april zijn Peter Visser en Pieter Zieverink naar de eerste bijeenkomst van “Glasvezel Buitenaf” geweest. In het gemeentehuis werden wij welkom geheten door projectmanagers van CIF. Wethouder Han Boer opende met “het gaat nu écht gebeuren”. De gemeente hoeft niet meer bij te springen wat betreft financiering (en dat is maar goed ook want juridische haken en ogen vertragen mogelijk weer). CIF voert het project dus zelfstandig en marktconform uit.

De avond start met een promotiefilm met voorbeelden van glasvezelgebruik op scholen, op boerenbedrijven en bij beeldzorg voor ouderen. Het maakt een heldere indruk. Aan de hand van een presentatie nemen projectmanagers ons mee in deze informatieronde. Feitelijk is alle informatie terug te vinden op de website voor dit project.

Een samenvatting van genoemde punten:

1. Start vanaf 25 april 2016.

2. Doel: hele buitengebied verglazen.

3. Soortgelijke projecten lopen al.

4. Vastrecht van 9,95 euro per maand. Is gekoppeld aan abonnement van dienstaanbieder. Wordt apart genoemd voor transparantie maar wordt over het algemeen in het abonnement verstopt. Als men niet meedoet en later alsnog aangesloten wilt worden dan kost dan 239 euro. Waarom de vastrechtvergoeding? Hoge aanlegkosten in het buitengebied door hogere afstanden van weg tot woning en woning tot woning. Standaard prijsindexering is van toepassing.

5. Als op 11 juli 2016 50% of meer huishoudens meedoen dan gaat het door. Oftewel, dan krijgt ieder huishouden een aansluiting.

6. Maandelijkse kosten blijken gemiddeld gelijk te zijn aan wat men nu betaalt voor een abonnement op telefoon/televisie/internet.

7. Huidige aanbieders: particulier Caiway, Fiber, Solcon en zakelijk Bizz en W3Serve. (CIF zorgt alleen voor de infrastructuur. Een abonnement sluit je af met een aanbieder. De vastrechtvergoeding wordt daar automatisch aan gekoppeld. Men ontvangt dus altijd 2 facturen.) Andere aanbieder volgen mogelijk later. (Na een jaar kan men zowiezo overstappen)

8. Er gaat flink campagne gevoerd worden. Het gaat om 4150 woningen in de gemeente Berkelland. Als er 2075 meedoen dan gaat het dus door. Voor 4% wordt een maatwerkoplossing bedacht. Zij ontvangen hier zélf bericht van.

9. Voor de campagne wordt gezocht naar zogenaamde ambassadeurs. Mensen die bij kunnen dragen aan het succes van dit project. Het gaat daarbij duidelijk niet om verkoop maar om het beschikbaar stellen van informatie en mensen kunnen begeleiden bij vragen. Het gaat om bekend-maken, informeren, hulp bij keuze. Er zijn ook wit-/bruingoedzaken die hier een rol in kunnen spelen, al dan niet in combinatie met aanschaf van apparatuur of installatie daarvan.

10. Op 26 april 2016 start de campagne met een aankondiging. Vervolgens worden er 4 informatieavonden georganiseerd. Uitgangspunten bij het aansluiten: geen kabel of glas aanwezig, bekend in de BAG (basis administratie gemeenten) en bij inwoning kan een extra aansluiting worden gerealiseerd.

11. De tussenstand zal op de website bij worden gehouden.

12. Medio 2017 zou iedereen dus een glasvezelaansluiting kunnen hebben.

13. Tip voor emailadres: heeft men nu een emailadres bij een specifieke provider dan is het wellicht handiger om een emailadres bij bijvoorbeeld gmail of hotmail te maken. Die zijn immers provider-onafhankelijk.

14. Supersnel is relatief. Glasvezel is snel maar kan worden beperkt door verouderde computerapparatuur, slechte bekabeling of draadloze verbindingen.

15. Waar mogelijk wordt maar tot 40 cm diep gegraven omdat dat machinaal het handigst is. Indien nodig wordt hiervan afgeweken en of wordt bekabeling onder de grond door “geblazen”.

16. Er komen aparte oplossingen voor “parken”.

17. Op de website staat een postcode-check.

Wij hebben het als een interessante avond ervaren met veel enthousiaste mensen. Wij willen iedereen dan ook aanmoedigen om over te stappen op glasvezel. Zeker voor het buitengebied is dit een uiterst belangrijke ontwikkeling die de leefbaarheid ten goede zal komen. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

Bijlagen:

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.