Nieuw materiaal rond bomen

Dorpsgenoten,

Naar aanleiding van met name negatieve geluiden van bewoners over het “cement rond de bomen” heeft Haarlo’s Belang de gemeente uitgenodigd voor een informatief gesprek. Het betreffende materiaal wordt overigens “stabilizer” genoemd. De achterliggende gedachte is dat door het gebruik van dit materiaal minder onkruid kan groeien en dus op onderhoud kan worden bespaard. In de huidige situatie worden alle overige plantvakken van groen voorzien. (haagbeuk, gras of rozen)

Wij hebben gevraagd waarom bewoners niet worden betrokken bij deze vernieuwing of zelfs maar geïnformeerd zijn. In de getoonde plannen was dit immers niet als zodanig ingevuld. De gemeente heeft deze verandering niet ingeschat als zijnde “van belang” en heeft dit gaandeweg uitgevoerd. Bij een volgende gelegenheid zullen zij meer aandacht proberen te hebben voor het informeren van bewoners.

Bij de plantvakken waarvoor nog een keus gemaakt kan worden voor rozen, gras of wat anders zullen omwonenden worden betrokken. De gemeente staat open voor suggesties. Op basis van een eigen (bewoners-) onderhoudsplan is zelfs een geheel andere aanplant ook mogelijk.

Uitbreiding van plaatsen met “stabilizer” ligt niet voor de hand. De gemeente is ook gehouden aan een overkoepelend plan voor groenvoorziening. Het uitgangspunt is dat “stabilizer” ingezet wordt rond bomen waarbij het oppervlak minder dan een vierkante meter is. Op sommige plekken is die maat wel erg ruim genomen. In overleg is het mogelijk om het op de betreffende plekken weer te verwijderen.

De gemeente geeft daarbij wél aan dat het materiaal na verloop van tijd beter integreert met de omgeving door verwering. Op den duur zal enig onkruid wel een kans krijgen en wordt de aanblik ook wat natuurlijker. Na verloop van jaren zal onderhoud c.q. vernieuwing ook noodzakelijk blijken. Verwijderen is dus mogelijk maar het alternatief is dat er een niet-onderhouden grondplek rond de boom achterblijft waar maar weinig moois wil groeien door gebrek aan licht en water.

Al met al is enige gewenning misschien noodzakelijk. Waar het absoluut niet fraai is kan het dus alsnog worden verwijderd. Dit kan in direct overleg met de gemeente. Vanuit Haarlo’s Belang is er geen voorkeur. Wij vinden het met name van belang dat de gemeente haar inwoners actief betrekt en daarvoor is hopelijk weer een stapje in de goede richting gezet.

Externe link naar meer informatie over “stabilizer“.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.