Bericht over ons 50-jarig jubileum

Dorpsgenoten,

Enige tijd geleden hebben wij een oproep gedaan om ideeën aan te dragen die de leefbaarheid van Haarlo in de meest algemene zin ten goede komen. Om niemand uit te sluiten hebben wij gemeend de ideeën per leeftijdscategorie op te splitsen en daaruit steeds het beste idee te kiezen. Er zijn weliswaar veel ideeën ingestuurd maar de uitvoering per leeftijdscategorie blijkt daar niet bepaald bij aan te sluiten. Daarover later meer.

Er zijn in ieder geval enkele prachtige ideeën binnengekomen maar sommige zijn in de uitvoering te complex dan wel niet binnen een redelijke termijn uitvoerbaar. Alle inzenders hebben wij per email bedankt voor hun bijdrage en wij willen dan ook graag benadrukken dat wij hun bijdrage enorm waarderen.

Daarnaast zijn er ook verschillende ideeën ingestuurd die op relatief korte termijn wat beter uitvoerbaar zijn. Opvallend is dat veel inzendingen op de jeugd zijn gericht en min of meer overeenkomen. Voor de oudere leeftijdscategorieën blijven daardoor onvoldoende geschikte inzendingen over. Om die reden hebben wij besloten om ons op één beste idee te richten. Daar willen wij ons dan ook graag voor inzetten. De eventuele financiële bijdrage die voor de 3 categorieën in gedachten hadden komt dan ook in z’n geheel ten goede aan dit beste idee.

Het is een idee met een duidelijk algemeen belang en zoals gezegd met name gericht op de jeugd. De meeste inzenders blijken daar het meeste belang aan te hechten. Daar kunnen wij ons natuurlijk ook helemaal in vinden.

Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op de mate van uitvoerbaarheid. Er zijn diverse mogelijkheden met ieder een eigen aanpak. Zodra wij hier wat voldoende zekerheid over hebben zullen wij het winnende idee bekendmaken. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.