Kernpunten verslag bestuursvergadering 18 juli 2016

Bestuur Haarlo’s Belang
Gerrit Grooters geeft aan dat hij om persoonlijke reden wil stoppen als voorzitter van Haarlo’s Belang. Hij wil dit jaar nog wel in het bestuur blijven. In de volgende vergadering worden de taken van het bestuur herverdeeld en er zullen ook mensen in Haarlo benaderd worden met de vraag of ze zitting willen nemen in het bestuur van Haarlo’s Belang.

Herinrichting kom Haarlo en opknappen wegen rond Haarlo wanneer de herinrichting af is
De werkzaamheden zijn bijna klaar. Er worden nog wat aanpassingen gedaan. Als bestuur gaan we foto’s maken van gebreken aan wegen en leggen dit dan voor aan Jan Lubben. Hij is de contactambtenaar bij de gemeente Berkelland voor Haarlo.

Glasvezel buitengebied
Er komt glasvezel in het buitengebied van Berkelland. Met de 4% aansluitingen wordt persoonlijk contact gezocht. Ellen Dijkman van de gemeente heeft uitstekend werk verricht.

AED-onderhoud
Het onderhoud aan de AED is geweest. De toestand van de AED was perfect. In het buitengebied van Berkelland kunnen in de toekomst misschien meer AED’s geplaatst worden.

Haarlo’s Belang 50 jaar
Peter schrijft een stukje over de stand van zaken met betrekking tot het 50-jarig bestaan.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.